Siltumenerģijas piegāde

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" siltumenerģiju ražo deviņās katlumājās - divās katlumājās Kuldīgas pilsētā un septiņās lokālajās katlumājās.

Siltumenerģija klientiem tiek piegādāta karstā ūdens veidā līdz atbildības robežai - mājas ievadventiļiem.

Klienta patērēto siltumenerģijas apjomu MWh (megavatstundas) uzskaita siltumenerģijas skaitītājs.