Ja izjaukts apkures sistēmas balanss

30/12/2022

Kāds iedzīvotājs jautā, kā risināt situāciju, ja “Priedainē “Priedēs” ļoti kurina, radiatori ir karsti, jātur balkons un logi vaļā.”

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš skaidro, ka kopējo centralizētās siltumapgādes sistēmu var sadalīt vairākos posmos, no kuriem tikai pirmie divi ir SIA “Kuldīgas siltumtīklu” tiešā atbildībā:

1) katlu mājas ražo siltumu tik daudz, cik klienti caur siltummezgliem pieprasa;

2) pa siltumtrasēm tiek pārvadāts siltums līdz māju skaitītājiem, kur arī beidzas siltumenerģijas piegādātāja tiešā atbildība.

Nākamie posmi ir ēkas iedzīvotāju īpašums un atbildība, kura parasti tiek uzticēta mājas apsaimniekotājam, bet lēmumi par šiem posmiem joprojām ir klientu jeb iedzīvotāju ziņā:  

3) ēku siltummezgli, atkarībā no mājas iedzīvotāju pieprasījuma, automātiskā režīmā nodrošina iedzīvotāju izvēlēto vidējo komforta līmeni;

4) mājas iekšējā cauruļvadu sistēma pamatā sastāv no stāvvadiem un sildķermeņiem, piemēram, radiatoriem.

Priedaines ciematā SIA "Kuldīgas siltumtīkli" pēdējo piecu gadu laikā ir izbūvējusi jaudīgu šķeldas katlu māju un klientu izvietojumam un patēriņam atbilstošas rūpnieciski izolētas siltumtrases, lai nodrošinātu stabilu un kvalitatīvu pakalpojuma nodrošināšanu līdz ēku skaitītājiem un siltummezgliem. “Esam ļoti pateicīgi, ka Priedaines ēku īpašnieki izprata nepieciešamību izbūvēt arī siltummezglus, kas palīdz un veicina stabilu un kvalitatīvu mūsu un jūsu iekšējo sistēmu sadarbību,” pauž A.Aniņš.

Uzņēmuma vadītājs uzsver: “Paveicot šos pamata mājas darbus, lielākais darbs un ieguldījums ir izdarīts. Ja pēc visiem šiem darbiem ir vēl īpašniekus neapmierinošas situācijas, kad ēkas telpās ievērojami atšķiras siltumenerģijas sadale, kad kādā dzīvokli vai istabā ir ievērojami aukstāks un kādā ievērojami siltāks, kā tas ir arī "Priedēs", tad ir jālemj par nākamo soli – ēkas stāvvadu regulēšanu, lai izlīdzinātu vienmērīgu siltumenerģijas padevi visos stāvvados.

Nereti pēc šādu darbu veikšanas īpašnieki nonāk pie secinājuma, ka kāds no kopīpašuma pārstāvjiem ir veicis neatbilstošas izmaiņas savā dzīvokļa daļā, piemēram, izbūvējot siltās grīdas, uzstādot apsildāmajai platībai neatbilstošus radiatorus vai nekorekti pievienojis radiatoru vai kādus citus sildķermeņus. Tā visa rezultātā tiek kropļota ēkas kopīpašuma apkures sistēma un katru sezonu kopīpašniekiem sanāk ciest un bieži vien saņemt neatbilstošus siltumenerģijas pakalpojumus un arī rēķinus.”

Kā rīkoties?

1) Īstermiņā - kopīpašniekiem jāvienojas par konkrētu vidējo komforta līmeni ēkā;

2) Ilgtermiņā - lemt par ieguldījumiem ēku stāvvadu regulēšanā;

3) pēc stāvvadu regulēšanas varēs konstatēt jau konkrēta stāvvada vai sildķermeņa neatbilstošu izbūvi un veikt tālākas darbības, lai situāciju uzlabotu.

“Papildus šīm rīcībā, kas ved uz kopēju atrisinājumu, varam ieteikt pašiem kopīpašniekiem vai mājas vecākajam savā starpā apzināt situāciju ēkā, vai jums jau nav zināms, ka kāds no ēkas kaimiņiem ir neatbilstoši un nekorekti  iejaucies ēkas kopējā sistēmā, piemēram, pieslēdzot siltās grīdas, papildu vai neatbilstoša izmēra sildelementus, tādā veidā apdalot pārējos dzīvokļu īpašniekus,” iesaka A.Aniņš.