Būtiski samazināti siltuma zudumi

17/05/2022

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš, atskatoties uz aizvadīto apkures sezonu, pauž, ka bijuši vairāki izaicinājumi gan ar šķeldas piegādēm, gan kurināmā materiāla cenām, kas pus gada laikā ir gandrīz dubultojušās. Taču, neskatoties uz dažādiem pārbaudījumiem, prieks, ka novērsti lieli siltuma zudumi.

Jauni klienti

Piegādātā siltumenerģija 2021./2022. gada apkures sezonā bija 29,9 tūkstoši MWh, kas ir par vienu tūkstoti vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Tas skaidrojams ar to, ka pilsētas centralizētajai siltumapgādei pievienojušies vairāki jauni klienti: Jelgavas ielā 2 – trīs dzīvokļi, Kalpaka ielā 2 un 4 – Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris, Liepājas ielā 1 “Banketērija Nr. 1”, Mucenieku ielā 30 – daudzdzīvokļu ēka, Ventspils ielā 2 – septiņi dzīvokļi.

Paveiktie darbi siltuma zudumu samazināšanai

Pagājušās apkures sezonas laikā ārkārtīgi liels darbs ieguldīts siltuma zudumu samazināšanā.

Lielākais un apjomīgākais darbs paveikts Priedaines ciemā, kur tika izbūvēta jauna siltumtrase, kas vainagojusies ar to, ka siltuma zudumi samazināti teju četras reizes! Siltuma zudumi no 26% samazināti līdz 8%. Ieguldītais darbs atmaksāsies trīs līdz četru gadu laikā. Turklāt beidzot Priedaines ciemā iespējams klientiem nodrošināt pietiekamu siltumenerģijas piegādi. Iepriekš tas nebija iespējams, jo trases un māju siltummezgli bija nesakārtoti. Pērn pilnībā tika nomainītas visas esošās un savu laiku jau nokalpojušās siltumtrašu caurules un izbūvētas jaunas (darba apjoms 1,5 km ar kopējo rūpnieciski izolētu plastmasas cauruļu garumu 3 km). Vairākās mājās tika izbūvēti siltummezgli: “Viršos”, “Viļņos”, “Grodos”, “Silavās”, “Sijās”, “Bērzos”, “Priedītēs”, “Meldros”, “Kalvēs”, “Skalbēs”, “Tērcēs” un “Priedēs”.

Šajā apkures sezonā pilsētā  likvidēta dubultā siltumtrase Mucenieku ielā, no Kuldīgas Centra vidusskolas līdz veikalam “Maxima”. Kopumā demontēta paralēli esošā, dublējošā trase 260 metru garumā.

Kuldīgas Centra vidusskolas bijušajā katlumājā, kas šobrīd pilda noliktavas funkcijas, novērsti būtiski siltuma zudumi.

Likvidēts vēsturiski izbūvēts, zaudējumus nesošs siltumtrases pieslēgums Tehnikas ielā.

Sakārtota “Kuldīgas siltumtīklu” saimniecība gan Lapegļu ielā, gan Stacijas ielā.
Lapegļu ielas katlumājā, Kuldīgā, uzstādīts rūpnieciski izgatavots, regulējošs siltummezgls, kas administratīvajam korpusam nodrošina apkuri un silto ūdeni. Jaunais siltuma sadales un regulēšanas mezgls nodrošina arī pašpatēriņa uzskaiti, kas ļauj uzlabot siltuma lietošanas paradumus. Turklāt siltummezgla tehnoloģija seko līdzi āra gaisa temperatūrai, kas dod iespēju automātiski regulēt siltuma patēriņu dažādos diennakts ciklos. Līdz šim šādi gatavi siltummezglu risinājumi tikuši maz izmantoti. Taču tiem ir konkurētspējīga cena, izpildījums ir kompakts un vizuāli pārdomāts. Uzlikt šādu siltummezglu ir vieglāk, nekā visas detaļas iegādāties atsevišķi un tad tās uz vietas montēt kopā. Ja vēlaties apskatīt klātienē rūpnieciski izgatavoto siltummezglu, kas uzlikts Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, tad lūdzam iepriekš ar mums sazināties pa tālruni 63323721 un vienoties par apmeklējuma laiku.
Savukārt Stacijas ielā 6 pilnībā atslēgta agrākos laikos izbūvēta apkures sistēma vienai no ēkām, kur tā nebija vairs vajadzīga. Tā vietā izbūvēts siltummezgls, lai jaunajiem ēkas īrniekiem nodrošinātu kvalitatīvu apkuri un patērētās siltumenerģijas uzskaiti.

Tika identificēta un operatīvi apturēta parazītiskā plūsma siltumtrasēs, likvidējot tā saucamās cilpiņas ap 30 vietās pilsētā, kas arī radīja siltuma zudumus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās pilnveidota padotās siltumenerģijas uzskaite, izbūvējot korektas siltumskaitītāju sensoru ligzdas.

Viena darba gada rezultātā zudumi apkures sezonā samazināti no 18% uz 16%!

Pateicība

Uzņēmuma vadītājs pateicas kurināmā materiāla piegādātājiem par šķeldas kvalitātes noturēšanu, kas ir ieguldījums ilgtermiņa sadarbībā un ekonomiska siltuma ražošanā, novēršot dažādas tehniskas problēmas katlumāju darbībā.

Paldies klientiem, kuri novērtē saņemto siltumenerģiju un par to laikus norēķinās!

Attēlā: SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš demonstrē Lapegļu ielas katlumājā, Kuldīgā, uzstādīto rūpnieciski izgatavoto, regulējošo siltummezglu, kas administratīvajam korpusam nodrošina apkuri un silto ūdeni.