Aktuālie siltumenerģijas tarifi Latvijā aprīlī

05/04/2024

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija publicējusi šobrīd aktuālos siltumenerģijas tarifus Latvijā.

Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā varat iepazīties ŠEIT.

Kuldīgas novadā aktuālais tarifs ir 85,09 EUR bez PVN par MWh.

Aprīlī augstākais siltumapgādes tarifs Latvijā ir Stiklu ciemā - 176,54 EUR/MWh bez PVN, bet zemākais ir Strenčos - 56,48 EUR/MWh bez PVN.

Tendences tarifos

Eiropas tirgū vislielākais cenu kritums bijis dabasgāzei kopš dabasgāzes maksimālās cenas 2022. gadā, mazāks kritums – šķeldai. Kopumā skatoties (nevērtējot pēc kurināmā veida), visiem SPRK regulējamiem komersantiem siltumenerģijas tarifi stabilizējušies līmenī, kas ir daudz augstāks, nekā bija pirms trim gadiem, bet būtiski zemāks – dažviet pat divas reizes un vairāk – nekā pirms gada. Vienlaikus, lai arī, pateicoties kurināmā cenas izmaiņām, šobrīd siltumenerģijas tarifi lielākoties samazinās, droši var prognozēt, ka tie vairs nebūs tādā līmenī, kā, piemēram, 2021. gadā.

Lai arī lielāko daļu no siltumenerģijas tarifa veido tieši kurināmā izmaksas, pieaugums vērojams arī citās komersantu izmaksās saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu. Šo izmaksu – darba samaksa, remontdarbi, banku kredītprocenti u.c. – pieaugums saistīts ar vispārējo cenu pieaugumu valstī. Attiecīgi tas atstāj ietekmi arī uz komersantu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, siltumenerģijas ražošanas izmaksas ir nedaudz palielinājušās visās siltumenerģijas tarifu veidojošās pozīcijās.