Ēkas individuālā siltummezgla priekšrocības

28/02/2024

Individuālais siltummezgls (ISM) nodrošina nepieciešamā komforta līmeni dzīvojamā mājā. Diemžēl ISM neesamība ēkās, negatīvi noslogo siltumpārvades tīklu, radot lielākas siltuma pārvades un ražošanas izmaksas, kā arī pašam lietotājam pakalpojuma kvalitāte ir sliktāka.

Kuldīgas novadā pilnīgi visās mājās, kas saņem SIA “Kuldīgas siltumtīkli” nodrošināto centralizēto siltumapgādi, vēl nav uzstādīti moderni ISM ar automātisko temperatūras regulēšanas iespēju.

Tādēļ SIA “Kuldīgas siltumtīkli” aicina māju īpašniekus un apsaimniekotājus aktualizēt jautājumu par ISM uzstādīšanu ēkās, kurās tādu nekad nav bijis, vai ir uzlikti jau labu laiku atpakaļ, bet tie ir sliktā kvalitātē un neatbilst prasībām. Šādiem ISM ir jāveic pārbūve.

Apkopojot aktuālos datus, redzams, ka 175 namiem jeb 64% ir uzlikti ISM un tie darbojas kvalitatīvi. Savukārt 88 namiem jeb 32% nepieciešama ISM atjaunošana. Attālināti nolasāmi skaitītāji ir 87% klientu. Savukārt 11 ēkas jeb 4% joprojām ir bez ISM (9 ēkas Kuldīgā, pa vienai Kuldīgas novada Priedaines ciemā un Pelču pagastā).

ISM neesamība ēkās samazina katlumāju darbības efektivitāti, kā arī šie klienti izdara “lāča pakalpojumu” citiem – ietaupa uz pārējo siltumenerģijas lietotāju rēķina. Lai šādu situāciju novērstu, “Kuldīgas siltumtīkli” aicina ēkās uzlikt ISM pirms tas nav kļuvis par sankcionētu pasākumu – piemērots paaugstināts koeficients maksai par apkuri.

“Kuldīgas siltumtīklu” speciālisti tuvākajā laikā plāno sazināties ar klientiem, kuriem ēkās nav uzstādīti ISM.

Moderns, pilnībā automatizēts ISM nodrošina vairākas priekšrocības:

  • apkures sistēmas regulēšanu, siltumenerģijas lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās neatkarīgi no gadalaika;
  • iespēju regulēt apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika posmam izvēlētā temperatūrā;
  • automātisku apkures temperatūras regulēšanu atkarībā no āra gaisa temperatūras;
  • zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmā un līdz ar to augstāku drošību lietošanā;
  • racionālu siltumenerģijas izmantošanu.