Cenu aptauja par šķeldas piegādi SIA "Kuldīgas siltumtīkli"

Publicēts: 30/04/2021 17:15

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi katlumājām Kuldīgā, Kuldīgas novadā - Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6, kā arī katlumājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Kopējais plānotais piegāžu šķeldas apjoms 2021./2022.g. no 17.05.2021.- 15.05.2022. ir 50’000 ber.m3 ar aptuvenu piegāžu apjoma sadalījumu par periodiem:

-          15’000-20’000 m3 no 17.05.2021.-15.10.2021.

-          30’000-35’000 m3 no 16.10.2021.-15.05.2022.

Papildu informācija:

-        Piegādājamās šķeldas parametri: mitrums 30-55%, tilpummasa 265-380 kg/m3; frakcijas vidējie izmēri no 10 līdz 50 mm; bez svešķermeņiem - akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas u.tml.; kopā sasaluši gabali ne lielāki par 10mm un ne vairāk kā 5% no kravas; skuju piejaukums nedrīkst pārsniegt 5% no kravas;

-        Līgumus par šķeldas piegādēm plānots slēgt ar vairākiem piegādātājiem;

-        Šķeldas piegādes daudzumi sadalījumā pa mēnešiem tiks atrunāti ar katru piegādātāju atsevišķi;

-        Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek plānota 30-60 dienu laikā no piegādes veikšanas brīža. Norēķinu termiņu noteikšanai par pamatu ņemot līdzšinējo sadarbību, šķeldas kvalitāti, kvalitātes stabilitāti un piegādes regularitāti;

-        Papildu minētajiem 50`000 ber.m3, pēc iespējas, lūdzam sniegt informāciju, vai piegādātājam periodā pēc 15.10.2021. ir iespējams nodrošināt regulārus nelielus apjomus 15-25 ber.m3. vienmērīgas frakcijas šķeldu ar samazinātu mitruma apjomu robežās starp 25-40%. Šāda veida šķeldas piegādes kopējais aptuvenais  daudzums plānots līdz 5’000 ber.m3, un par to plānots veikt atsevišķu cenu aptauju.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2021.05.10. plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāiesūta pa pastu uz adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā vai jāiesūta elektroniski e-pastā: siltums@kuldiga.lv .

Cenu piedāvājumā jānorāda:

1. Nomaļu, malkas šķeldai

Periods

Apjoms,  ber.m3

Cena EUR/  ber.m3

17.05.2021.-15.10.2021.

 

 

16.10.2021.-15.05.2022.

 

 

 

2. Meža, zaru šķeldai

Periods

Apjoms,  ber.m3

Cena EUR/  ber.m3

17.05.2021.-15.10.2021.

 

 

16.10.2021.-15.05.2022.

 

 

 

Ja plānots piegādāt tikai viena veida šķeldu, tad lūdzam norādīt apjomu un cenu tikai tam šķeldas veidam. Pēc piedāvājumu saņemšanas SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, esošo līdzšinējo sadarbību un kvalitāti, izvērtēs sadarbības iespējas un lems par līguma noslēgšanu.

Līguma paraugs tiks pievienots līdz 2021.05.06.