Iepirkumi 2018

Cenu aptauja par šķeldas piegādi

Publicēts: 20/07/2018 14:07

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi katlumājām Kuldīgā, Kuldīgas novadā – Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6, kā arī katlumājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Par granulu iegādes cenām katlumājai Pelču pagastā

Publicēts: 21/05/2018 08:37

Noslēgusies SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veiktā cenu aptauja par granulu iegādi - granulu iegādes cenām. Par granulu piegādi noslēgti trīs līgumi -  ar SIA "SBE Latvija", SIA "Akvarius" un SIA "Pellet 4Energia". Granulu cena ir no 135 līdz 137 eiro par tonnu industriālo granulu un no 145 līdz 147 eiro par tonnu premium granulu.

Par granulu iegādes cenām katlumājai Rumbas pagastā

Publicēts: 21/05/2018 08:28

Noslēgusies SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veiktā cenu aptauja par granulu iegādi - granulu iegādes cenām. Par granulu piegādi noslēgti trīs līgumi -  ar SIA "SBE Latvija", SIA "Akvarius" un SIA "Pellet 4Energia". Granulu cena ir no 135 līdz 137 eiro par tonnu industriālo granulu un no 145 līdz 147 eiro par tonnu premium granulu.

Cenu aptauja par kurināmās malkas iegādēm

Publicēts: 18/05/2018 10:50

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludina cenu aptauju par kurināmās malkas piegādēm uz nākamo apkures periodu (1.06.2018.- 31.05.2019.).