Siltummezglu apkalpošana

Maksa par siltummezglu, siltumpunktu un iekšējo tīklu apkalpošanu - 10,35 eiro stundā.

Siltummezglu apkalpošana: 

  • filtru skalošana;
  • automātikas regulēšana;
  • profilaktiskā apkope.

Siltumpunktu apkope:

  • filtru skalošana;
  • automātikas regulēšana;
  • profilaktiskā apkope.

Ja siltummezglā vai punktā nepieciešami citi remontdarbi, tad par to vienojas ar objekta pārstāvi, tiek sagatavota tāme un apmaksa ir saskaņā ar tāmi.