Jaunumi

Pagarināta cenu aptauja par šķeldas piegādi

10/08/2018

Tā kā tehnisku iemeslu dēļ šodien nedarbojas serveris un pretendenti SIA "Kuldīgas siltumtīkli" nevarēja iesniegt cenu piedāvājumus par šķeldas piegādi, tad šķeldas piegādes cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018. gada 13. augusta 15.00.

Lasīt visu >>

Pirmajam katlam veiks hidraulisko pārbaudi

08/08/2018

Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālisti veic katlumāju iekārtu tehnoloģisko pārbaudi, dažādus remontdarbus, verificē siltumenerģijas skaitītājus un virkni citu darbu.

Lasīt visu >>

Siltumtrases izbūvi pārceļ uz nākamo gadu

07/08/2018

Lai kompleksi risinātu gan jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu, gan jaunas siltumtrases izbūvi 1905. gada ielā, Ventspils ielā un Alunāna ielā, šogad plānoto siltumtrases izbūvi šajā teritorijā nolemts atlikt uz nākamo gadu.

Lasīt visu >>

Cenu aptauja par šķeldas piegādi

20/07/2018

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi katlumājām Kuldīgā, Kuldīgas novadā – Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6, kā arī katlumājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Lasīt visu >>

Karstā ūdens sistēmas remonts Gaismas ielā 5

17/07/2018

Lai uzlabotu savu laiku jau nokalpojušo karstā ūdens padeves sistēmu Gaismas ielā 5, Kuldīgā, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālisti veikuši karstā ūdens sistēmas remontu, nomainot karstā ūdens cirkulācijas sūkni siltummezglā un uz stāvvadiem bēniņos uzstādot atgaisošanas krānus.

Lasīt visu >>

Vilgāles pamatskolā veikts apkures sistēmas remonts

17/07/2018

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” darbinieki veikuši Vilgāles pamatskolas katlumājas bojātā apkures katla nomaiņu.

Lasīt visu >>

Priecīgus Vasaras saulgriežus un lustīgu līgošanu!

19/06/2018

"Līgodama vien atnāca, tā līksmā Jāņu diena, pār siliem, pār mežiem, pār miezīšu tīrumiem!" Visiem mūsu klientiem novēlam priecīgus Vasaras saulgriežus un lustīgu līgošanu!

Lasīt visu >>

Mucenieku 30 vēlas pilsētas siltumapgādi

15/06/2018

“Kuldīgas siltumtīkli” pēc dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Mucenieku nams 30” valdes priekšsēdētāja Raimonda Lapuķa iesnieguma izskata tehniskās iespējas izveidot siltumtrases pieslēgumu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Mucenieku ielā 30, Kuldīgā.

Lasīt visu >>

Kalna ielā 10 būs pilsētas centrālapkure

05/06/2018

Uzsākta ēkas Kalna ielā 10, Kuldīgā, pievienošana pilsētas centralizētajai apkures sistēmai.

Lasīt visu >>

Rendā uzlabo apkures sistēmu

04/06/2018

Lai labāk sagatavotos nākamajai apkures sezonai, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” veic apkures sistēmas uzlabošanu katlumājā Kuldīgas novada Rendā.

Lasīt visu >>