Jaunajai apkures sezonai gatavojam malku

07/08/2017

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” darbinieks Gunārs Grīnbergs Kuldīgas novada Padures pagasta katlumājā gatavo malku jaunajai apkures sezonai, šobrīd sastrādāta ap 200 kubikmetru malka.

G.Grīnbergs trīs metrus garos bluķus sazāģē un ar speciālu skaldītāju saplēš šķilās.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ar malku kurina katlumājas Rendā un Padurē.

Savukārt Rendas pagasta “Ozolos”, Rumbas pagasta Mežvaldē, Pelčos un Kuldīgā, Jelgavas ielā 38, tiek kurināts ar granulām.

Ar šķeldu kurina katlumāju Lapegļu ielā 8 un Graudu ielā 21, un koģenerācijas elektrostaciju Stacijas ielā 6.

Atgādinām, ka šogad iepirkumā par malkas piegādēm uz nākamo apkures periodu – no 1.06.2017. līdz 31.05.2018. – kopumā tika saņemti pieci piedāvājumi. Zemāko cenu piedāvāja kooperatīvs "Mežsaimnieks" (20,47 EUR/m3).

Kurināmajai malkai ir izstrādāta sava specifikācija: apaļkoksne – lapu un skujkoku, malkas garums 3 m, malkas diametrs ne mazāks kā 8 cm, trupe pieļaujama ne vairāk kā 10% no diametra, nav pieļaujami mehāniski piejaukumi, piemēram, māls un smilts.

Aptuvenais piegādes apjoms kopā pa visu periodu ir 1200 kubikmetri. Turklāt piegādes paredzētas pa visu periodu – gan vasaras, gan rudens, gan ziemas mēnešos.

ANITAS ZVINGULES teksts
JURA HOFMAŅA foto