Par gatavošanos apkures sezonai

15/08/2017

Pirms jaunās apkures sezonas norit aktīvs darbs, sakārtojot katlumājas un gādājot kurināmo. "Remontdarbi katlumājās nekādā ziņā neietekmē iedzīvotājiem piestādītos rēķinus par apkuri," uzsver SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

“Rēķinu lielumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināts siltumenerģijas tarifs, kas šobrīd ir 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%), un patērētās siltumenerģijas daudzums. Remontdarbi ir ietverti siltumenerģijas tarifā. Ja iedzīvotāji vēlas taupīt siltumenerģiju un līdz ar to maksāt mazākus rēķinus, tad ir jāsakārto sava nama logi un durvis, un jāveic nepieciešamie siltināšanas darbi, kā arī saņemtais siltums jālieto saprātīgi. Ja dzīvoklī ir par karstu vai aukstu, par to savlaicīgi jāziņo apsaimniekotājam,” skaidro A.Roberts.

Šobrīd katlumājā Padurē tiek labots jumts, Kuldīgas biomasas koģenerācijas elektrostacijā, Stacijas ielā 6, tiek veikta apkures sistēmas tīrīšana un nepieciešamie remontdarbi, katlumājā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, ir nospriegota konveijera ķēde, nomainīti ciklona dozatora gultņi, saremontēts šneks un verificēts skaitītājs, Rendas katlumājā salabota grīda un veikts malkas novietnes remonts, bet Rendas pagasta “Ozolos” izbūvēts granulu bunkurs.

Šī ir tikai daļa no darbiem, kurus SIA “Kuldīgas siltumtīkli” remontbrigāde veic pirms jaunās apkures sākuma. Lielākais darbs ir katlumājas celtniecība Priedainē, kur top jauna ar šķeldu kurināma katlumāja.

ANITA ZVINGULE