Priedaines jaunā katlumāja gatava

13/12/2017

Pēc četru mēneša intensīva darba, spītējot ilgstošajām lietavām, decembra sākumā darbu uzsākusi jaunuzbūvētā Priedaines katlumāja, kas centrālo siltumu piegādā iedzīvotājiem Kurmāles pagasta Priedaines ciemā.

Katlumāju uzbūvē četros mēnešos

“Priedaines katlumājas celtniecība ir labs piemērs tam, kā īsā laikā uzbūvēta ar šķeldu kurināma katlumāja, kuras jauda ir 1,5 megavati. Visas iekārtas ir ražotas Latvijā, Druvā, un arī projektu izstrādājuši mūsu cilvēki. Kopš 4. decembra tehnoloģiskās iekārtas ir darba gatavībā, šķeldas katls darbojas un Priedaines iedzīvotāju mājokļi tiek apsildīti no jaunās katlumājas. Līdz būvniecības uzsākšanai daudz laika prasīja dokumentācijas sakārtošana, tādēļ būvdarbus varējām uzsākt tikai 1. augustā. Izaicinājums katlumājas tapšanas gaitā bija lietus, kas visus šos mēnešus lija teju katru dienu. Pirms projekta uzsākšanas veicām arī ģeoloģisko izpēti, kas rādīja, ka objekta celtniecības vietā jābūt smilts gruntij, bet realitātē tā izrādījās ļoti mālaina augsne. Līdz ar to nācās veikt grunts maiņu lielākā apjomā, nekā sākotnēji plānots. Neietekmējamie laika apstākļi un neparedzamie darbi prasīja ilgāku laiku katlumājas būvniecībai. Prieks, ka katlumāja ir uzbūvēta un palaista darbībā pirms ziemas sākšanās,” pastāstīja SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

Visa darbība ir automatizēta

Katlumājas darbība ir pilnībā automatizēta. Tās darbība tiek kontrolēta ar elektronisku vadības sistēmu. Ja tiek novērotas izmaiņas uzstādītajos parametros, tad atbildīgajam darbiniekam pienāk īsziņa. Katlumājā uzstādīta videonovērošana, kā arī ugunsdrošības un apsardzes signalizācija.

Vēl atlikuši nelieli veicamie darbi – nosiltināt dažas caurules, šķeldas noliktavai pabeigt jumtu un pavasarī veikt teritorijas apzaļumošanu.

Sākoties apkures sezonai, kamēr noritēja jaunās katlumājas būvniecības process, Priedaines iedzīvotāji centralizēto siltumu saņēma no pagaidu dīzeļdegvielas katliem. Šie katli katlumājā paliks kā rezerves risinājums, lai iedzīvotājiem nerastos siltuma padeves pārrāvumi.

Galvenie siltuma saņēmēji - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Centralizēto siltumu no jaunās katlumājas saņem vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas: “Skalbes”, “Priedes”, “Tērces”, “Meldri”, “Kalves”, “Upmaļi”, “Virši”, “Priedītes”, “Līgotnes”, “Bērzi”, “Atmodas”, “Upeskalni”, “Grodi”, “Viļņi”, un “Silavas”, kā arī privātmāja “Rasas”. Siltumtrase izbūvēta arī līdz privātmājai “Sijas”, kas plāno pievienoties centralizētajai siltumapgādei.

Plānots mainīt esošo un izbūvēt jaunu siltumtrasi

Pastāstot par nākotnes plāniem, A.Roberts bilda, ka Priedainē tiek plānots mainīt savu laiku nokalpojušās siltumtrases, kas tika pārņemtas no SIA “Centrs”. “Šobrīd ēkām aiz meža sanāk siltumtrases vistālākais gals, bet, izbūvējot jaunu trasi, katlumāja atrastos pa vidu siltuma saņēmējiem.”

Jaunā Priedaines katlumāja atrodas teritorijā aiz veikala, starp privātmājām un daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – “Atmodas”, “Virši”, “Ābeļkalni”. Teritorijai dots nosaukums “Siltums”.

Katlumājas būvnieki

Katlumājas pamatus, sienas un jumtu būvēja SIA “Kurzemes Jumti”, pievedceļus – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, siltumtrases, ūdensvada pievadus un kanalizāciju – SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, bet elektropieslēguma pievadus, iekšējos elektrotīklus, ugunsdrošības signalizāciju un zibensaizsardzību – SIA “KCE”. Apkures iekārtas piegādāja uzņēmums “AGB Serviss”.

Autoruzraudzību nodrošināja SIA “3D Birojs”, bet būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”. Projekta autors – SIA “3D Birojs”.

Kopējās projekta izmaksas ir ap 500 tūkstošiem eiro. Lai katlumāju uzbūvētu, Valsts kasē uz 20 gadiem ņemts aizdevums.

Siltumenerģijas tarifs -  49,80 eiro par 1 MWh plus PVN

Siltumenerģijas tarifs Priedaines ciemā ir tāds pats kā Kuldīgas pilsētā – 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

Jāpiebilst, ka iepriekš apkuri Priedaines ciemā nodrošināja SIA "Centrs", kurš vērsās Kuldīgas novada pašvaldībā ar lūgumu turpmāk pašvaldībai nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, jo uzņēmēja rīcībā esošā infrastruktūra bija nolietojusies un tās atjaunošanai nebija pietiekamu resursu. Kuldīgas novada pašvaldība uzdeva apkures pakalpojumu turpmāk nodrošināt SIA "Kuldīgas siltumtīkli".

Attēlā: “SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts pie kurtuves durvīm, kurās pa speciālu atveri var novērot kurtuvē notiekošo šķeldas degšanas procesu.”

ANITAS ZVINGULES teksts un foto