Norēķināties par apkuri ir dzīvokļa īpašnieka pienākums

18/07/2017

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” atgādina, ka dzīvokļa īpašnieka maiņas gadījumā par to ir jāpaziņo “Kuldīgas siltumtīkliem”, lai turpmāk rēķinu par apkuri varētu izrakstīt jaunajam īpašniekam.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts aicina iedzīvotājus, iegādājoties īpašumu, ierasties uzņēmumā un pārslēgt līgumu uz jaunā īpašnieka vārda.

“Tas nepieciešams, lai nerastos situācija, kad “Kuldīgas siltumtīkli” izraksta rēķinu uz agrākā dzīvokļa īpašnieka vārda, kuram par tā apmaksu vairs nav jāatbild. Visbiežāk situācija ir tāda, ka agrākais īpašnieks nenodod rēķinu jaunajam īpašniekam, kurš bez rēķina apmaksu neveic, un tā sāk veidoties parāds privātpersonai, kā arī uzņēmums nesaņem samaksu par sniegto pakalpojumu,” skaidro A.Roberts.

Taču arī tas, ka uzņēmumam nav noslēgts līgums ar dzīvokļa īpašnieku, nedod iemeslu nemaksāt par saņemto pakalpojumu, jo Dzīvokļu īpašuma likuma 10. pantā starp citiem dzīvokļa īpašnieka pienākumiem ir noteikts pienākums norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana).

ANITA ZVINGULE