15 gadu darba jubilejā sveicam Jāni Šneideru!

30/06/2017

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" palīgstrādnieks Jānis Šneiders uzņēmumā nostrādājis 15 gadus! J.Šneiders ir traktora vadītājs, ved šķeldu, granulas, zemi, trasēs palīdz rakt tranšejas, pļauj un sēj zāli, ikdienā darot daudz un dažādus darbus.

Uzņēmuma vadītājs Artis Roberts uzteica J. Šneideru par akurātu darba izpildi un pienākumu apzinīgu veikšanu, sakot, ka uz viņu vienmēr var paļauties. Arī uzticētā tehnika tiek uzturēta labā stāvoklī.

Iepriekš J.Šneiders uzņēmumā bijis arī sargs un kurinātājs.

Apsveicam ar uzņēmumā nostrādātajiem 15 gadiem, un vēlam veselību un darba prieku arī turpmāk!

ANITA ZVINGULE