Paziņojumi SIA "Kuldīgas siltumtīkli" klientiem

06/11/2017

Kopā ar rēķiniem par oktobrī patērēto siltumenerģiju, SIA "Kuldīgas siltumtīkli" klienti saņems arī aicinājumu rēķinus turpmāk saņemt elektroniski, kā arī informēsim par izmaiņām avansa maksājumos.

Aicinām mūsu klientus rēķinus par siltumenerģiju saņemt elektroniski!

Lai turpmāk SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izrakstītos rēķinus par siltumenerģiju saņemtu elektroniski e-pastā, zvaniet mums pa tālruni 63323721 vai sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi siltums@kuldiga.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un e-pastu.
Tā kā tiek plānots ieviest maksu par drukāto rēķinu saņemšanu, tad elektroniski izsūtīti rēķini uz klientu norādītajiem e-pastiem ir izdevīgākais un ekonomiskākais rēķinu saņemšanas veids.

Par avansa maksājumiem

2017./2018. gada apkures sezonā saglabāsies līdzšinējā atlaižu piemērošanas kārtība maksājumiem par siltumenerģiju, ja vasarā veikti visi avansa maksājumi un nav parādu. 2018. gada vasaras mēnešos arī varēs veikt avansa maksājumus, bet 2018./2019. gada apkures sezonā maksājumiem par siltumenerģiju vairs netiks piemērota atlaide. Šādu kārtību nosaka LR normatīvie akti. Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 63323721.

Jūsu SIA “Kuldīgas siltumtīkli”