Izbūvēts siltummezgls ēkai Manģenes ielā 4

07/11/2017

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” darbinieki izbūvējuši siltummezglu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamajai ēkai Manģenes ielā 4, Mežvaldē, Rumbas pagastā.

Siltummezgls ir kā mājas sirds, kas gādā par sadzīves komfortu. Tikai modernizēts, pilnībā automatizēts ēkas individuālais siltummezgls nodrošina apkures sistēmas regulēšanu, proti, siltuma lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās visu gadu neatkarīgi no gadalaika.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Īpašumu apsaimniekošanas daļas namu apsaimniekotāja Iveta Brūdere pastāstīja, ka pirms siltummezgla izbūves šajā ēkā, kurā atrodas 12 dzīvokļi, iedzīvotāji bijuši neapmierināti ar lielajām temperatūras atšķirībām katrā no mājokļiem – vienā bijis karsti, bet otrā auksti, arī siltuma skaitītājs atradies blakus ēkā – Manģenes 6, bijuši lieli siltuma zudumi.

Pēc remontdarbu veikšanas ir izveidots individuāls siltummezgls ēkas Manģenes 4 pagrabā, un tagad iedzīvotāji paši var regulēt nepieciešamo temperatūru. Izlīdzinātas arī krasās temperatūras atšķirības dzīvokļos.

Siltummezgls tika izbūvēts oktobra beigās.

Kopējās projekta izmaksas ir 2419,30 eiro, kuras sedz iedzīvotāji no ēkas uzkrājumā esošajiem līdzekļiem.

ANITAS ZVINGULES teksts
ALEKSANDRA ZABARINA foto