Izbūvē ugunsdzēsības hidrantu

14/11/2017

Pēc ugunsdrošības noteikumiem, Priedainē jaunās katlumājas vajadzībām izbūvēts ūdens ugunsdzēsības hidrants, kas nepieciešamības gadījumā kalpo kā ūdens ņemšanas vieta.

Katlumājas vajadzībām izbūvēts virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants T-WM DN100 PN16, kas ir projektēts un izgatavots atbilstoši LVS-NE 14384:2007 un LVS 187:2007 standartu prasībām. Ugunsdzēsības hidrants ir ar ūdensvada tīklu savienojuma iekārta, kur šļūteņu pievienojuma vieta atrodas vismaz 300 mm virs zemes. Hidrants ir siltināts.

Būvējot katlumāju, kas ir paaugstinātas ugunsbīstamības objekts, nepieciešams nodrošināt atbilstību ugunsdzēsības prasībām – noteiktā attālumā jāatrodas hidrantam vai atklātai ūdenstilpnei. Tā kā šāda ūdenstilpne objekta tuvumā neatradās, tika nolemts izbūvēt ūdens ugunsdzēsības hidrantu ar pieslēgumu SIA “Centrs” apkalpotajiem ūdensapgādes tīkliem. Izvērtējot esošo situāciju, tuvākā vieta, kur šādu hidrantu varēja izbūvēt, bija pretī veikalam, pie SIA “Centrs” piederošā ūdenstorņa.

ANITAS ZVINGULES teksts
ERVĪNA ŠTEINBERGA foto