Liepājas 14 – pilsētas centrālapkure

27/11/2017

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izbūvējusi siltumtrases pieslēgumu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamai mājai Liepājas ielā 14, Kuldīgā. 

“Ēku pieslēdzot pilsētas centrālapkurei, vairs nevajag izmantot krāsns apkuri un elektriskos radiatorus, kurus izmantoja lielākā daļa ēkas nomnieku. Līdz šim elektrisko radiatoru izmantošana ziemas aukstajos mēnešos radīja pamatīgu noslodzi ēkas elektrosistēmai,” pastāstīja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ēku sistēmu inženieris, projekta izstrādātājs Ervīns Šteinbergs (attēlā).

Īstenojot jauno projektu, ārējie siltumapgādes tīkli izbūvēti no rūpnieciski izolētām caurulēm, lai maksimāli novērstu siltuma zudumus. Siltumapgādes tīkli izbūvēti 20 metru garumā. Šos darbus veica SIA “Kuldīgas siltumtīkli” par saviem finanšu līdzekļiem. Savukārt pārējos ieguldījumus – iekšējo siltumapgādes tīklu izbūvi – sedz SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Pieslēgums ēkas iekšējiem siltumtīkliem izbūvēts ēkas pagrabā, kur arī ierīkos siltuma sadales un regulēšanas mezgls.

Ēkā ir izbūvēta radiatoru apkures sistēma, uzliekot tērauda radiatorus ar telpas termoregulatoriem.

Apkures sistēmai nodrošināta divpakāpju regulēšana, kas nozīmē, ka automātiska apkures regulēšana tiek nodrošināta siltummezglā, vadoties no āra temperatūras, bet ar radiatoru termoregulatoru palīdzību katrs lietotājs pēc nepieciešamības temperatūru var paaugstināt vai samazināt.

Ēkas siltumapgāde notiek no katlumājas Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6.

Realizējot projektu, sakārtots arī panduss (uzbrauktuve, nobrauktuve) invalīdiem pie ieejas ēkā no sētas puses.

Būvniecības pasūtītājs ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludinātajā iepirkumā Nr. KKP/2017/4 “Siltumtrases pieslēgums un iekšējo siltumapgādes tīklu izbūve Liepājas ielā 14, Kuldīgā” uzvarēja SIA “Grobiņas SPMK”.

Jāpiebilst, ka daļai ēkas, kuru izmanto pensionāru apvienība “Rumbiņa”, jau bija izbūvēta centralizētā siltumapgāde.

Nams Liepājas ielā 14 ir divstāvu administratīvā ēka 1120 kvadrātmetru platībā. Būvniecības gads – 1920.

ANITA ZVINGULE