Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi

06/10/2017

Esam apkopojuši iedzīvotāju biežāk uzdotos jautājumus, kas skar SIA "Kuldīgas siltumtīkli" apkures nodrošināšanu Priedainē.

- Kad Priedainē tiks pieslēgts siltums?

Siltumu plānots padot nākamās nedēļas laikā (9. - 15. oktobris).
Priedainē tiek būvēta jauna katlumāja, kas nodrošinās siltumapgādi Priedaines ciemā. Tā kā jaunā katlumāja vēl nav pilnībā gatava, sākumā apkure tiks nodrošināta ar dīzeļdegvielas katlu, kas nākotnē šajā katlumājā kalpos kā rezerves risinājums apkures nodrošināšanai. Pirms jaunajā katlumājā nebija uzliktas lielās tehnoloģiskās iekārtas – kurtuve, apkures katls un skurstenis, nevarēja uzstādīt dīzeļdegvielas katlu. Šonedēļ pagaidu dīzeļdegvielas katls tiek pievienots siltumtrasei, lai nākamās nedēļas laikā varētu padot siltumu.

- Kur Priedaines iedzīvotāji var parakstīt līgumus ar SIA “Kuldīgas siltumtīkli” par apkures nodrošināšanu?

Līgumus līdz 9. oktobrim varēs parakstīt “Tērcēs” – 2, Priedainē, Kurmāles pagastā. Uzrādot īpašumtiesību apliecinošu dokumentu, līgumus var parakstīt pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, otrdienās no 13.00 līdz 16.00, bet ceturtdienās un piektdienās no 8.00 līdz 12.00. Savukārt pēc 9. oktobra līgumus būs iespējams parakstīt SIA “Kuldīgas siltumtīkli” birojā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā. 

- Priedaines iedzīvotājiem līgumā norēķiniem par saņemto siltumenerģiju minēts, ka apakšlietotājs ir līdzatbildīgs par ēkas kopējo siltumapgādes sistēmu. Kāpēc?

Jā, tā ir. Līgumā iestrādātais punkts 4.5. nosaka: “Apakšlietotājs ir līdzatbildīgs par ēkas kopējo siltumapgādes sistēmu un gadījumā, kad tiek bojāts mājas kopējais ievadskaitītājs, t.sk. bojātas ievadskaitītāja plombes, apakšlietotājs, proporcionāli sava dzīvokļa platībai, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar mājas kopējā ievadskaitītāja remontu.” Tas nozīmē, ja tiks pierādīts, ka siltuma skaitītājs ir ļaunprātīgi sabojāts, lai slēptu patieso siltuma patēriņu, tad atbildība būs jāuzņemas iedzīvotājiem. Ievads un siltuma uzskaite ir kopīpašuma daļa, tādēļ iedzīvotājiem kopīgi jānodrošina kārtība. Savukārt, ja skaitītājs būs tehniski sabojājies, tad tā maiņu par saviem finanšu līdzekļiem segs SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

- Kā Priedainē tiks aprēķinātas siltuma izmaksas?

Par siltumu izmaksu lielumu ir atbildīga katra māja individuāli. Siltuma izmaksas tiks aprēķinātas pēc katrā mājā uzstādītajiem siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, tāpat kā tas bija līdz šim, kad apkuri nodrošināja SIA “Centrs”. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ir pārņēmuši SIA “Centrs” skaitītājus, kuru lielākā daļa ir derīga. Daži skaitītāji ir jāverificē, bet daži jāuzstāda jauni. Šos darbus SIA “Kuldīgas siltumtīkli” paveiks līdz apkures sezonas sākumam. Gan skaitītāju verificēšanas izmaksas, gan jaunu skaitītāju iegādi segs SIA “Kuldīgas siltumtīkli” par saviem līdzekļiem.

- Ja sākumā Priedainē tiks kurināts ar dīzeļdegvielu, tas nepalielinās rēķinus?

Nē, jo maksa par siltumenerģiju tiks aprēķināta pēc esošā tarifa – 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

- Priedainē apkuri nodrošinot SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, rēķini nebūs lielāki?

Salīdzinot SIA “Centrs” tarifu ar SIA “Kuldīgas siltumtīkli” tarifu, kas visā Kuldīgas novadā ir vienāds, rēķiniem jābūt mazākiem. SIA “Centrs” noteiktā maksa par siltumenerģiju bija 54,42 eiro par 1 MWh plus PVN, bet SIA “Kuldīgas siltumtīkli” – 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%). Rēķinu lielumu ietekmē katras mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš.

- Kas Priedaines mājās nolasīs skaitītāju rādījumus?

Skaitītāju rādījumus SIA “Kuldīgas siltumtīkli” noziņos mājas vecākais vai apsaimniekotājs, nevis katrs iedzīvotājs individuāli.
Aicinām “Kuldīgas siltumtīklus” informēt par to, kuras mājas pašas varēs noziņot skaitītāju rādījumus. Tajās mājās, kur nebūs pilnvarotā persona, kas noziņos skaitītāju rādījumus, tos katru mēnesi nolasīs SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālisti.
Nākotnē tiek plānots visas mājas aprīkot ar skaitītāju attālinātās nolasīšanas sistēmu, tad skaitītāji tiks nolasīti automātiski.

- Kur Priedaines iedzīvotāji varēs apmaksāt rēķinus par saņemto siltumu?

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izrakstītos rēķinus par siltumapgādi bez papildu komisijas maksas var apmaksāt internetbankās. Kontu numuri norādīti katrā rēķina, kā arī pieejami uzņēmuma mājaslapā www.kuldigasilt.lv sadaļā “Kontakti”.
Norēķinu konti:
A/s “SEB BANKA” LV51UNLA0011000206802,
A/s "Swedbank" LV03HABA0551008541298,
A/s “Citadele banka” LV29PARX0012479000001,
A/s “DNB Banka” LV44RIKO0002013002968.
Rēķinus var apmaksāt arī SIA "Maxima Latvija" tirdzniecības vietās, kur maksa par maksājumu pieņemšanu un administrēšanu ir 0,50 eiro par vienu apmaksājamo rēķinu.
Apmaksājot rēķinus A/S “NORVIK BANKA”, komisijas maksa būs 0,50 eiro par vienu apmaksājamo rēķinu, ja tas tiek apmaksāts pilnā apmērā, ja daļēji – 1 eiro.
Savukārt VAS “Latvijas Pasts” par viena rēķina apmaksa tiks prasīts 2,50 eiro.

- Kā Priedainē tiks organizēta siltuma pieslēgšana un atslēgšana?

Kārtība, kādā notiek apkures pieslēgšana/atslēgšana, ir šāda – dzīvokļu īpašnieki vēršas pie savas mājas apsaimniekotāja vai mājas vecākā ar ierosinājumu uzsākt/pārtraukt apkures sezonu. Savukārt mājas apsaimniekotājs vai mājas vecākais informē par to SIA “Kuldīgas siltumtīkli”. Uzņēmums katrai mājai individuāli jebkurā brīdī var padot siltumu vai pārtraukt to, ja iedzīvotāji šādi vēlas.
Gadījumos, kad apkure ir padota, bet laukā kļūst siltāk, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” apkures sistēmā nodrošina temperatūru saskaņā ar noteiktu temperatūras grafiku. Proti, jo ārā siltāks, jo trasē zemāka temperatūra (radiatori ir mēreni silti), jo ārā aukstāks, jo trasē augstāka temperatūra (radiatori ir karsti).
SIA “Kuldīgas siltumtīkli” mājām Kuldīgā, kurās tiek padots centralizētais pilsētas siltums, bez maksas var palīdzēt atgriezt ventiļus, uzsākot apkuri, un aizgriezt, to pārtraucot. Biežāka palīdzības sniegšana ir maksas pakalpojums.

- Ja dzīvoklī ir pārāk karsti vai ļoti auksti, vai saplīsis radiators, kur vērsties?

Šādos gadījumos jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” atbild par katlumājām un siltumtrasēm, par to, lai siltums tiktu piegādāts līdz mājas ievadam.

- Kas jādara, ja mainās dzīvokļa īpašnieks/īrnieks?

Jāierodas SIA “Kuldīgas siltumtīkli” Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, lai noslēgtu jaunu līgumu par siltuma piegādi. Līdzi jāņem Zemesgrāmatas apliecība, pirkuma vai īres līgums un personu apliecinošs dokuments. 

ANITA ZVINGULE