Priedainē silti

19/10/2017

Pēc plānotā grafika rit darbs pie Priedaines jaunās katlumājas celtniecības un siltuma piegādi SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, izmantojot dīzeļdegvielas katlu, nodrošina kopš 11. oktobra. 

Jau vēstījām, ka sākotnēji siltums no jaunās katlumājas iedzīvotājiem tiks padots, izmantojot dīzeļdegvielas katlu, kas nākotnē kalpos kā rezerves risinājums siltuma padeves traucējumu gadījumos. Savukārt kad katlumāja būs pilnībā pabeigta, tad siltums tiks ražots, dedzinot šķeldu un pagaidu dīzeļdegvielas katla darbība tiks apturēta.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts pastāstīja, ka, pieslēdzot apkuri, pārsvarā visām mājām viss bijis kārtībā, vienīgi šobrīd jārisina jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Upeskalni”, kur konstatētas problēmas mājas iekšējā sistēmā. Šos sarežģījumus risina mājas apsaimniekotājs.

Šonedēļ jaunajai katlumājai tiek betonēta šķeldas novietne un uzsākts darbs pie apkures iekārtu pieslēgšanas.

Atgādinām, ka dzīvokļu īpašnieki/īrnieki, kuri nav parakstījuši līgumus par centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu ar SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, to var izdarīt uzņēmuma birojā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.

ANITAS ZVINGULES teksts un foto