Siltumtrasi Priedainē apseko ar dronu

13/02/2018

SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, piesaistot speciālistu, veikuši siltumtrases apsekošanu ar dronu Kurmāles pagasta Priedainē.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, pārņemot apkures pakalpojuma nodrošināšanu Priedaines ciemā no SIA “Centrs”, uzbūvējusi jaunu katlumāju, kā arī uzsākusi jaunas siltumtrases projektēšanu, lai optimizētu un uzlabotu savu laiku nokalpojušo infrastruktūru.

Siltumtrase Priedainē būvēta 80-gados, daļa ir atjaunota un nomainīta, bet daļa kalpo līdz pat šai dienai un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Lai veiktu siltumtrases uzlabojumus, nepieciešams detalizēti apzināt tās esošo stāvokli. Tādēļ pagājušajā nedēļā veikta siltumtrases apsekošana ar dronu, jo uz sniegotā fona labi redzami siltuma zudumi dažādās trases vietās.

“Izanalizējot siltumtrases plānojumu dokumentos un dabā, sapratīsim, kur jāveic uzlabojumi. Trases apsekošanā ar dronu skaidri iezīmējās vietas, kur ir vislielākie siltuma zudumi. Plānojam slēgt vienu esošo trases posmu, kas ved no veikala pāri alejai, tālāk gar alejas malu līdz šosejai un tad uz dzīvojamajām mājām. Tās vietā plānojam būvēt jaunu trasi, kas no jaunās katlumājas savienos daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas otrpus mežam. Izbūvējot jaunu trasi, katlumāja atrastos pa vidu siltuma saņēmējiem. Šobrīd trase met nevajadzīgu līkumu un tajā ir lieli siltuma zudumi. Turklāt siltuma zudumus palielina arī augstie gruntsūdeņi, kas šogad ir īpaši aktuāli. Strādājam pie aprēķinu veikšanas, jo atkarībā no izmaksu lieluma varēsim plānot iecerētos darbus,” pastāstīja SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" centralizēto apkuri Priedainē nodrošina kopš pagājuša gada. Iepriekš to darīja SIA "Centrs", kurš vērsās Kuldīgas novada pašvaldībā ar lūgumu turpmāk pašvaldībai nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, jo uzņēmēja rīcībā esošā infrastruktūra bija nolietojusies un tās atjaunošanai nebija pietiekamu resursu. Kuldīgas novada pašvaldība uzdeva apkures pakalpojumu turpmāk nodrošināt SIA "Kuldīgas siltumtīkli". 

Jāpiebilst, ka droni jeb bezpilota lidaparāti ar tālvadības pultīm ir kļuvuši tik attīstīti, ka jau ir pārstājuši būt vienkārši par rotaļlietām tehnoloģiski attīstītiem cilvēkiem. Kā pierāda siltumtrases apsekošana, šāds bezpilota lidaparāts ir lielisks palīgs darbā. Tā ir kamera, kura spēj brīvi lidot gaisā un ierakstīt augstas kvalitātes video un uzņemt fotoattēlus.

ANITA ZVINGULE