Dod darbu probācijas klientiem

15/01/2018

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izrādot labo gribu, dod darbu Valsts probācijas dienesta klientiem. Šomēnes uzņēmumā nodarbināti divi probācijas klienti, bet jau vairākus gadus pēc kārtas vidēji gadā tiek dots darbs četriem probācijas klientiem.

Šomēnes viens no probācijas klientiem uzņēmumā “Kuldīgas siltumtīkli” palīdz zāģēt malku, bet otrs – tīrīt katlumājas.

Atgādinām, ka Valsts probācijas dienests īsteno valsts politiku kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildē un organizē soda izpildi ar piespiedu darbu notiesātām personām, kā arī personām, kurām piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – sabiedriskais darbs.

Piespiedu darbs kā pamatsods vai papildsods ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais vai persona, kurai piespiedu darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, izcieš, veicot dzīvesvietas apvidū piespiedu darba izpildes institūcijas noteiktos darbus bez atlīdzības.

Piespiedu darba laikā cilvēkam tiek dota iespēja pārvērtēt savu rīcību. Pārkāpējam ir iespēja izjust, ka viņš ir spējīgs radīt kaut ko labu un sabiedrībai derīgu. Savukārt cietušajam un sabiedrībai šis sods demonstrē, ka pārkāpējs spēj veikt sabiedrībai derīgus darbus, tādējādi kompensējot radīto kaitējumu.

Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz "Valsts probācijas dienesta likumu".

ANITA ZVINGULE