Pateicība par atbildīgu nodokļu maksāšanu

07/05/2018

Valsts ieņēmumu dienests pateicas uzņēmumam “Kuldīgas siltumtīkli” kā godprātīgam un atbildīgam nodokļu maksātājam.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” Valsts ieņēmuma dienesta pateicību saņēmusi jau trešo gadu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artis Roberts pauž, ka izteiktā pateicība ir atzinīgs novērtējums uzņēmuma godprātīgi veiktajam darbam, un par to ir liels prieks.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pateicībā teikts: “Jūs esat Latvijas izcilnieku vidū. Paldies par sekmīgo sadarbību un godprātīgo attieksmi pret Latviju, tās iedzīvotājiem un viņu kopējo labklājību! Jūsu nomaksātie nodokļi ir ļoti svarīgi valsts funkciju nodrošināšanai, attīstībai un izaugsmei. Lai vienmēr pietiek iedvesmas un spēka jauniem mērķiem un sasniegumiem, attīstoties un kopīgi veidojot mūsu valsti!”

Valsts ieņēmumu dienests pateicas visiem godprātīgajiem un atbildīgajiem nodokļu maksātājiem, īpaši tiem 2236, ar kuriem pagājušajā gadā bijusi sekmīga sadarbība, kuriem bijusi augsta nodokļu saistību izpildes disciplīna un kuri veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā. 1920 uzņēmumi VID pateicības rakstus saņem atkārtoti, bet 316 – pirmo reizi. Visiem šiem uzņēmumiem VID neplāno veikt nodokļu kontroles pasākumus līdz pat 2019. gada 1.maijam.

VID regulāri izvērtē nodokļu saistību izpildi mūsu valstī. Veicot šo uzdevumu, jau piekto gadu VID izveidojis to uzņēmumu sarakstu, kuri godprātīgi pildījuši normatīvajos aktos noteikto un kuru veiktās nodokļu iemaksas budžetā pagājušajā gadā pārsniedza 100 000 eiro. Atzinīgi vērtējot šādu uzņēmumu atbildīgo attieksmi pret nodokļu nomaksu, VID ir nosūtījis šiem uzņēmumiem pateicības rakstus.

VID ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā: “Mēs apzināmies, ka tas ir liels izaicinājums – gan būt jaunajam, kurš sper pirmos soļus uzņēmējdarbībā, gan būt ilglaicīgam spēlētājam, kurš gadiem spējis saglabāt savu vietu izcilnieku vidū. Mūsu uzdevums ir jums tajā palīdzēt. Tieši tāpēc “Konsultē vispirms” ir mūsu darba kultūras pamatā, un Valsts ieņēmumu dienesta durvis ir plaši atvērtas ikvienam godprātīgam nodokļu maksātājam.”

Veidojot šo sarakstu, tiek rūpīgi izvērtēta VID rīcībā esošā informācija. Tiek vērtēts, vai nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu, kāds ir darba ņēmēju vidējās darba samaksas apmērs un kāds ir samaksāto nodokļu apjoms attiecībā pret apgrozījumu. Tāpat tiek vērtēts arī tas, vai uzņēmums deklarē PVN atmaksu no budžeta, vai strādā ar peļņu vai zaudējumiem, vai VID rīcībā ir riska informācija nodokļu, muitas vai akcīzes jomā, t.sk., vai nodokļu maksātāja darījuma partneri nav uzskatāmi par riskantiem, kā arī tas, vai VID rīcībā nav informācija par veiktiem aizdomīgiem darījumiem.

Attēlā: Par Valsts ieņēmuma dienesta pateicību gandarīta SIA "Kuldīgas siltumtīkli" finanšu direktore Ilze Immere.

ANITA ZVINGULE