Smilšu ielā 1 būs centralizētā siltumapgāde

16/05/2018

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" speciālisti šonedēļ veic siltumtrases pieslēguma izbūvi daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai Smilšu ielā 1, Kuldīgā.

Ēku sistēmu inženieris Ervīns Šteinbergs pastāstīja, ka siltumtrases pieslēgums tiek izbūvēts no maģistrālās siltumtrases līdz ēkai. Lai jaunajā apkures sezonā ēkai Smilšu ielā 1 varētu padot centralizēto pilsētas siltumu, vēl ēkas iekšienē jāizbūvē siltummezgls un iekšējā apkures sistēma katram dzīvoklim.

Par iespēju pieslēgties centralizētai Kuldīgas pilsētas siltumapgādes sistēmai ir lēmusi Smilšu ielas 1 dzīvokļu īpašnieku kopība.

Šāds lēmums pieņemts, jo apsekojot skursteņu un apkures ierīču stāvokli, konstatēts, ka tie ir sliktā stāvoklī un vajadzīgi lieli ieguldījumi to sakārtošanai. Šobrīd ēkā ir malkas apkure, katrs dzīvoklis tiek apkurināts atsevišķi.

Pievienojoties pilsētas centralizētajai siltumapgādei, nevajadzēs vairs katram gādāt malku, kā arī katrs pats savā dzīvoklī varēs regulēt temperatūru, ko nodrošinās individuālie temperatūras regulatori. Tā kā katrā dzīvoklī būs savs siltumskaitītājs, tad katrs īpašnieks pats lems, cik silti būs viņa mājoklī un kāds rēķins būs jāmaksā par saņemto siltumu.

Siltummezgla izbūve tiks segta no dzīvojamās mājas apsaimniekošanas uzkrājumā esošajiem līdzekļiem, savukārt individuālo siltumapgādes sistēmas izbūvi dzīvokļos, dzīvokļu īpašnieki izbūvēs par saviem privātajiem finanšu līdzekļiem.

Ēka Smilšu ielā 1 ir celta 1978. gadā, divu stāvu namā ir 11 dzīvokļi, mājas apsaimniekotājs ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

ANITAS ZVINGULES teksts
ERVĪNA ŠTEINBERGA foto