Ēdolē izbūvēts jauns siltumtrases posms

28/11/2018

Pēc Ēdoles pagasta pārvaldes pasūtījuma “Kuldīgas siltumtīkli” Ēdolē izbūvējuši jaunu siltumtrases posmu 65 metru garumā.

Vecā trase ir atslēgta, un siltums kopš piektdienas tiek padots pa jauno trasi.

Šodien, 28. novembrī, “Kuldīgas siltumtīklu” darbinieki uzsāks trases aizbēršanu.

Nepieciešamība izbūvēt jaunu siltumtrasi radās, jo esošā siltumtrase bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī – sarūsējusi, pavasarī tā arī plīsusi. Izskatot trases atjaunošanas iespējas, tika nolemts, ka paralēli esošajai trasei tiks būvēta jauna, jo esošā trase bija savu laiku nokalpojusi, un nebūtu rentabli to remontēt.

Jaunā trase izbūvēta no Ēdoles pagasta pārvaldes līdz daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Dārza ielā 1.

ANITA ZVINGULE