Par centralizēto siltumapgādi Dzirnavu 18

06/11/2018

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izskata iespēju pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēgt nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 18, Kuldīgā.

Nekustamais īpašums ir ražošanas telpas 4200 kvadrātmetru platībā, un līdz šim īpašumā siltumapgāde tiek nodrošināta ar elektrību.

Iesniegumu par ēkas pieslēgšanu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmai iesniedzis ēkas apsaimniekotājs – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

ANITA ZVINGULE