Siltuma skaitītāju rādījumus nolasa attālināti

06/11/2018

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” šobrīd jau lielākajai daļai – aptuveni 80% centralizētajai siltumapgādei pieslēgto ēku, uzstādījusi attālinātās skaitītāju mērījumu nolasīšanas sistēmas “Metlink” mērījumu ierīces.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” tehniskais direktors Raitis Brikmanis pastāstīja, ka telemetrija nodrošina datu nolasīšanu un to atrādīšanu elektroniski. Līdz ar to uzņēmums šādā veidā iegūst precīzus datus katras 20 minūtes, kas nodrošina siltumtīklu darbības uzraudzības nepārtrauktību. Iegūtie dati lieti noder arī namu apsaimniekotājiem, kas var sekot līdzi apsaimniekojamo māju siltumenerģijas patēriņam.

Attālināti nolasot skaitītāju mērījumus, tiek novērsta cilvēcisko kļūdu rašanās, un mērījumi ir precīzi, turklāt tiek samazinātas apsekošanas izmaksas. Sistēma arī nekavējoties paziņo, ja skaitītāja darbībā ir radusies kļūda, kas palīdz to operatīvi novērst. „Metlink” mērījumu ierīces ļauj tiešsaistē sekot līdzi siltumenerģijas patēriņam, temperatūrām un citiem tehniskiem raksturlielumiem.

Attālinātās nolasīšanas skaitītāji vēl jāuzstāda galvenokārt ēkām pagastos un vairākām lielajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Kuldīgā.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, iegādājoties jaunus siltumskaitītājus, izvēlas tikai tādus, kuriem var pievienot attālinātās nolasīšanas modemus. Tuvākajā laikā vairākiem klientiem tiks mainīti siltuma skaitītāji, kurus aprīkos ar attālinātās skaitītāju mērījumu nolasīšanas ierīcēm.

ANITA ZVINGULE