Apkures sezonai gatavi

26/09/2018

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" katlumājās un trasēs vēl notiek profilaktiskie darbi, bet kopumā apkures sezonai uzņēmums ir gatavs.

Šodien, 26. septembra numurā, laikraksts "Kurzemnieks" raksta, ka, lai arī visiem kurināmā veidiem cena ir augusi, pašvaldības uzņēmums "Kuldīgas siltumtīkli" tarifs šoziem nemainīsies - 49,80 eiro/MWh (plus PVN), bet nākamajai sezonai maksa tiks pārskatīta.

Pakalpojums tiek sniegts ap 3000 klientiem Kuldīgā, Priedainē, Padurē, Rendā, Ozolos, Mežvaldē un Pelčos.

Valdes priekšsēdētājs Artis Roberts stāsta, ka līgums par malkas piegādi noslēgts ar kooperatīvu "Mežsaimnieks", par granulām - ar uzņēmumiem "SBE Latvia", "Akvarius" un "Pellet 4Energia", bet par šķeldu - ar uzņēmumiem "Palleteries", "Mežmaļi", "Energoparks", "Ekomežs", "Timberteh", "R grupa", ar z/s "Pūces" un citiem zemniekiem. 

Pamatā siltums tiek piegādāts līdz mājas ievadam un patērētais matemātiski tiek sadalīts pēc dzīvokļa platības, tādēļ dažādās mājās maksa ir atšķirīga. Mazākajās ar dažiem dzīvokļiem ir ierīkota sistēma, kurā katrs patēriņu regulē pats.

No šīs sezonas vairs nebūs atlaides par vasaras maksājumiem - par to klienti ir jau informēti iepriekš.

Šovasar remontēta siltumtrase Priedainē un Kuldīgā pie kultūras centra. Līdz apkures sākšanai paredzēts katla remonts (dūmcauruļu nomaiņa) Lapegļu ielas kurtuvē, un jauni pieslēgumi plānoti Liepājas ielā 15, Ventspils ielā 15A un 17.

Uzņēmuma ir ap 500 parādnieku, kopējais parāds - 220 000 eiro. Ar klientiem tiek strādāts individuāli: sūtīti atgādinājumi, brīdinājumi. Lielākā nesamaksātā summa - ap 4600 eiro, tās piedziņa nodota tiesu izpildītājam. Uzņēmumam ir arī līgums ar piedziņas kompāniju "Sergel".