Uzņēmums pērn strādājis sekmīgi

03/04/2019

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 2018. gada pārskats liecina, ka uzņēmums strādājis sekmīgi, ar nelielu peļņu, kuru ieteikts novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Ar “Kuldīgas siltumtīkli” gada pārskatu varat iepazīties šeit.

2018. gadā tika turpināts darbs pie jaunu siltumtrašu pieslēgumu izveides. Ir izbūvēts siltumtrases posms Smilšu ielā 1, Liepājas ielā 15, Ventspils ielā 17 un Ventspils ielā 15.

Siltumtrašu izbūves darbi finansēti gan no SIA “Kuldīgas siltumtīkli” līdzekļiem, gan ar klientu līdzfinansējumu, gan klientiem daļu izbūves darbiem nepieciešamo finansējumu pārskaitot kā avansu par nākotnē piegādāto siltumenerģiju.

2018. gadā tika uzstādīti vairāki jauni siltummezgli, kuru būvniecības darbus finansēja īpašumu, kur mezgli ierīkoti, īpašnieki. Uzņēmuma finansējums tika izlietots mezglu aprīkošanai ar ievada ventiļiem un siltumenerģijas skaitītājiem. 2018. gadā pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma tika veikti arī Ēdoles kultūras nama siltumtrases rekonstrukcijas darbi.

2018. gadā uzņēmums turpināja darbu pie siltumapgādes pakalpojumu pārņemšanas Kuldīgas novada Priedaines ciemā – pabeidza katlu mājas būvniecību un ieregulēšanu.

Pērn “Kuldīgas siltumtīkli” turpināja piecu pagastu – Rendas pagasta Rendas ciema un Ozolu ciema, Padures pagasta, Rumbas pagasta Mežvaldes ciema un Pelču pagasta – katlu māju uzlabošanas darbus, lai iespējami samazinātu izmaksas. Rendas katlumājai tika iegādāts un uzstādīts papildu katls un granulu deglis, kā rezultātā nākotnē būs iespējams samazināt katlumājas apkalpošanas izmaksas.

Tāpat lielas investīcijas pērn tika veiktas Lapegļu ielas 8 katlumājas otrā katla dūmcauruļu nomaiņai un šķeldas padeves kustīgās grīdas remontam.

Savukārt 2019. gadā SIA “Kuldīgas siltumtīkli” plāno veikt profilaktiskos darbus gan siltumtrasēm, gan siltummezgliem, gan visām katlumājām. Padurē tiek meklēti risinājumi mainīt kurināmo no malkas uz šķeldu vai kokskaidu granulām. Turpinās darbs pie jaunu siltumtrašu posmu izbūves un siltumskaitītāju aprīkošanas ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu.

Šogad lielākās investīcijas plānotas jaunu siltumtrašu atzaru būvniecībā. Plānots izbūvēt atzarus līdz ēkām – 1905. gada ielā līdz Ventspils ielai 2 un Ventspils 17, Kuldīgā, kā arī Priedaines ciemā, Stacijas ielā 6, kurtuves remontam.

Vēl šogad plānots veikt siltumtrases projektēšanu no Skolas ielas līdz Baznīcas ielai, lai 2020. gadā varētu veikt siltumtrases būvniecību.