Siltumenerģijas tarifs no 1. februāra būs 52,99 EUR/MWh

13/12/2019

12. decembrī, Rīgā, norisinājās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēde, kurā tika lemts par SIA “Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.

Sēdē apstiprināts SIA “Kuldīgas siltumtīkli” jaunais siltumenerģijas tarifs, kas no 2020. gada 1. februāra būs 52,99 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tarifa pieaugums, salīdzinot ar spēkā esošo, pirms desmit gadiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto, būs par 6,4% jeb 3,19 EUR/MWh.

Esošais tarifs ir 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

Tāpat padome nolēmusi piešķirt SIA „Kuldīgas siltumtīkli” atļauju pašai saskaņā ar metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā – ja vidēji svērtā kurināmā cena, ņemot vērā tarifā iekļautos kurināmā patēriņa apjomus, būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā. Līdz ar to SIA “Kuldīgas siltumtīkli” būs tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Šādā gadījumā SIA “Kuldīgas siltumtīkli” informācija par kurināmā cenas izmaiņās regulatoram jāiesniedz trīs darbdienu laikā.

Regulators, izvērtējot tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, secinājis, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Jaunais tarifs būs spēkā Kuldīgā, Kurmāles pagasta Priedaines ciemā, Padures pagasta Padures ciemā, Pelču pagasta Pelču ciemā, Rendas pagasta Ozolu un Rendas ciemā, kā arī Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā.