Gatavo tarifu projektu iesniegšanai regulatoram

28/01/2019

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts un finanšu direktore Ilze Immere 16. janvārī tikās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvjiem, lai pārrunātu nepieciešamo darbību secību plānotajam siltumenerģijas tarifa paaugstinājumam. Tarifs ir bijis nemainīgs kopš 2009. gada.

A.Roberts pastāstīja, ka pārrunāta tarifa iesniegšanas procedūra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Pamatojums tarifu paaugstināšanai jāiesniedz februāri, tad notiks plānoto izmaiņu izvērtēšana, un lēmums par jauno tarifu varētu stāties spēkā rudenī.

Iesniedzot tarifu projektu izskatīšanai regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa regulators.

Regulators pakalpojuma sniedzēju aprēķinātos tarifu projektus izvērtē un apstiprina atbilstoši likumam par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, metodikai (SPRK padomes lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”) un citiem normatīviem aktiem.

Siltumapgādes pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas.

Jau vēstījām, ka 2018. gadā dārgāks kļuvis kurināmais materiāls un degviela. Būtiski pieaugušo izmaksu dēļ, šogad uzņēmumam nāksies paaugstināt siltumenerģijas tarifu, kas bijis desmit gadus nemainīgs. Šobrīd tarifs ir 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

ANITA ZVINGULE