Notikusi iedzīvotāju uzklausīšana par jauno tarifu

02/07/2019

27. jūnijā uzņēmumā “Kuldīgas siltumtīkli” norisinājās iedzīvotāju uzklausīšanas un informēšanas sanāksme par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu, kas paredz tarifu paaugstināt par 7% jeb 3,49 eiro/MWh.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts informēja, ka tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā materiāla un elektrības cenas pieaugumu, elektrības modeļa maiņu, kā arī apjomu pieaugumu. Esošais tarifs jau desmit gadu ir bijis nemainīgs, bet šajā laikā būtiski mainījušies apjomi, nākusi klāt siltumapgāde vairākos pagastos – Kurmāles pagasta Priedainē, Padurē, Rendā, Rendas pagasta Ozolos, Pelčos un Rumbas pagasta Mežvaldē. Klāt nākusi arī Sūru ielas siltumtrase. Noteikumi paredz, ja apjomi mainījušies par 5%, tad jāvēršas Regulatorā, lai tarifs tiktu pārskatīts.

Tarifu izvērtēšana ir laikietilpīgs process, un izmaiņas, iespējams, varētu stāties spēkā gada nogalē. Šobrīd Regulatoram ir iesniegts projekts un notikusi uzklausīšanas sanāksme. Uzņēmumam var tikt pieprasīta vēl papildu informācija, un tikai tad sāksies vērtēšana, kas var ilgt līdz 90 dienām.

Jau ziņojām, ka SIA “Kuldīgas siltumtīkli” Regulatoram ir iesnieguši siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu Kuldīgas novadam, kur gala tarifs noteikts 53,29 eiro/MWh (šobrīd spēkā ir 49,80 eiro/MWh). Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

ANITA ZVINGULE