Tehnikuma vajadzībām izbūvēts jauns siltummezgls

12/07/2019

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" speciālisti Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, kas atrodas L.Paegles ielā 15, Kuldīgā, izbūvējuši jaunu siltummezglu.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" Remontdarbu daļas vadītājs Aleksandrs Zabarins pastāstīja, ka tehnikums turpinās saņemt pilsētas centralizēto siltumapgādi, bet papildu tam tiks nodrošināta arī karstā ūdens padeve un siltummezgls izbūvēts tā, lai nākotnē varētu pievienot arī ventilācijas sistēmu. 

Foto: Edgars Kārkliņš