Vecpilsētā būs iespēja saņemt centralizēto siltumu

31/07/2019

Tuvākajā laikā tiks uzsākti rakšanas darbi siltumtrases izbūvei 1905. gada ielas apkārtnē, lai līdz jaunajai apkures sezonai centralizēto pilsētas siltumu varētu padot redakcijas ēkai 1905. gada ielā 19.

Sākotnējie rakšanas darbi norisināsies pagalmos. Sākot no maģistrālās siltumtrases 1905. gada ielā (Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra sēta) un arī otrpus ielai pa pagalmiem plānots izbūvēt 150 metru garu siltumtrases atzaru.

Pirmajā būvniecības kārtā ierīkos siltumtrases pievadus ēkām 1905. gada ielā 12 un 14, kā arī ielas pretējā pusē ēkai 1905. gada ielā 19, Alunāna ielā 4 un Ventspils ielā 2. Izbūvējot trasi, tiks paredzēta iespēja perspektīvā siltumtrasei pieslēgties arī citām iekškvartāla ēkām.

Tā kā teritorija atrodas valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī “Kuldīgas senpilsēta” un valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs”, tad zemes rakšanas darbu laikā tiks nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība, kas atsedzoties arheoloģiskā liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem.

Jau iepriekš ziņojām, ka pilsētas centralizētajai siltumapgādei plānots pievienot vairākus jaunus patērētājus Kuldīgas vecpilsētā. Jauna siltumtrase tiks būvēta 1905. gada ielā, Ventspils ielā un Alunāna ielā.

Šobrīd tiek risināts jautājums par to, lai pie vienas ielu pārrakšanas reizes tiktu izbūvēta gan jauna siltumtrase, gan jauns ūdens un kanalizācijas tīkls, gan sakārtots ielu segums. Tādēļ pagaidām SIA "Kuldīgas siltumtīkli" būvēs jauno trasi tikai pa pagalmiem.

Kopējais jaunās siltumtrases atzara garums būs 350,96 metri. To pilnībā izbūvējot, pilsētas siltumu saņems ēkas 1905. gada ielā 12, 14, 17 un 19, Alunāna ielā 4 un Ventspils ielā 2. Izbūvējot siltumtrases atzaru no 1905. gada ielas līdz Ventspils ielai, plānots atstāt atzarus arī vietās, kur pašlaik siltumapgādes pakalpojums netiek nodrošināts, taču nākotnē ēku iedzīvotāji varētu lemt par pievienošanas pilsētas centralizētajai siltumapgādei.

Siltuma avots – katlumājas Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6.

Būvprojekta pasūtītājs – SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, bet būvprojekta izstrādātājs ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Atbildīgais par rakšanas darbiem Ervīns Šteinbergs.