Novērš avārijas situācijas

13/03/2019

Piektdienas vakarā un sestdienas naktī, spēcīgo vēja brāzmu dēļ rodoties elektrības padeves traucējumiem Kuldīgā, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālistiem operatīvi rīkojoties, izdevās novērst nopietnu avāriju rašanos.

Daudzkārtēju elektrības padeves traucējumu dēļ, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” katlumājās Lapegļu ielā 8, Priedaines katlumājā un koģenerācijas elektrostacijā vienlaikus izslēdzās datori, kas atbild par automātisku siltuma padeves kontroli.

Bīstamība ir apstāklī, ka, pazūdot elektrībai, apkures katlos ceļas spiediens.

Gadījumos, kad īslaicīgi pazūd elektrības padeve, apkures padeves sistēmas darbību var atjaunot attālināti, taču šajā reizē traucējumi bija tik lieli, ka katlumājās klātienē tehniskajiem darbiniekiem nācās veikt daudz sarežģītu darbību, tai skaitā pārstartēt siltuma padeves sūkņus, lai spiedienu katlos normalizētu un atjaunotu ierastajā režīmā. Vēl vairāk situāciju apgrūtināja tas, ka sarežģījumi radās visās katlumājās vienlaicīgi.

Speciālistiem operatīvi noreaģējot un rīkojoties, situāciju līdz sestdienas rītam izdevās normalizēt, nodrošinot apkures sistēmas ikdienas funkcionēšanu.

ANITA ZVINGULE