Jaunais tarifa projekts iesniegts regulatoram

28/05/2019

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 20. maijā nosūtīts SIA "Kuldīgas siltumtīkli" jaunā tarifa projekts, kas paredz tarifa pieaugumu par 7%, kas būtu 53,29 eiro par 1 MWh + PVN.

Tarifs ir bijis nemainīgs kopš 2009. gada. Taču šo gadu laikā dārgāks kļuvis gan kurināmais materiāls, gan degviela. Būtiski pieaugušo izmaksu dēļ, uzņēmumam nāksies paaugstināt siltumenerģijas tarifu, kas jau desmit gadu ir 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

Iesniedzot tarifu projektu izskatīšanai regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa regulators.

Regulators pakalpojuma sniedzēju aprēķinātos tarifu projektus izvērtē un apstiprina atbilstoši likumam par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, metodikai (SPRK padomes lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”) un citiem normatīviem aktiem.

Siltumapgādes pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas.

Aptuveni pēc mēneša regulators Kuldīgā rīkos sanāksmi iedzīvotājiem, lai informētu par plānotajām izmaiņām.

Jaunais tarifs spēkā varētu stāties rudenī.

ANITA ZVINGULE