Mazajām katlumājām jārod jauns pielietojums

10/05/2019

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” aicina iedzīvotājus, kuriem ir interese par vecajām un vairs nelietotajām katlumājām Parka ielā 32, Planīcas ielā un Pilsētas laukumā, Kuldīgā, rakstīt iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībai.

Minētās katlumājas vairs netiek ekspluatētas, līdz ar to tām tiek meklēts jauns pielietojums – pārdot, iznomāt vai nojaukt.

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir pasūtījusi ēku novērtējumu, lai apzinātu ēku un zemes vērtību.

Mazo katlumāju darbība daļēji tika pārtraukta jau 2007. gadā, uzbūvējot jauno katlumāju Lapegļu ielā 8. Savukārt pilnībā to darbība apturēta kopš 2010. gada.

Mazo katlumāju ēkas pieder Kuldīgas novada pašvaldībai, un tās tika nodotas lietošanai “Kuldīgas siltumtīkliem”. Taču tā kā tās vairs netiek lietotas, tad šobrīd šīs ēkas ir liekas.

Ēkas laika zoba ietekmē nolietojas, līdz ar to nepieciešams rast risinājumu to turpmākajam pielietojumam.

Attēlā - Pilsētas laukuma katlumāja.

ANITAS ZVINGULES teksts un foto