Siltumtrašu būvniecībā dažādi izaicinājumi

13/11/2019

Izbūvējot siltumtrases atzarus Kuldīgas vecpilsētā projekta “Siltumtrases atzaru būvniecība 1905. gada ielā, Alunāna ielā, Ventspils ielā Kuldīgā, Kuldīgas novadā”  ietvaros, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” darbiniekiem nākas saskarties ar sarežģītiem grunts apstākļiem (brūkošu zemi, akmeņiem, kultūrslāni) un augstu gruntsūdens līmeni.

Jau pagājušajā nedēļā bija plānots uzsākt siltumtrases posma izbūvi 1905. gada ielā, tādēļ arī iela tika slēgta satiksmei, bet, rodoties sarežģījumiem trasē – iegrūstot gruntij pie ēkas 1905. gada ielā 17, kad tika pārsists gan ūdensvads, gan kanalizācija – plānotie darbi nedaudz aizkavējušies.

Darbus sarežģī ne tikai brūkošā un slapjā grunts, bet arī apstāklis, ka siltumtrases izbūve jāveic lielā dziļumā, kas ir ap 2 metriem. Tas nepieciešams, lai neskartu kanalizāciju, ūdensvadu, elektrības kabeļus un citas apakšzemes komunikācijas.

Šobrīd rokot trasi, tās malas tiek stiprinātas ar plāksnēm, neļaujot zemei iebrukt (attēlā).

Aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību satiksmes organizācijas izmaiņām, kas ir no 4. novembra un turpināsies līdz darbu pabeigšanai:

  • Slēgta transporta kustība 1905. gada ielā posmā no Ventspils līdz Smilšu ielai,
  • Lai nodrošinātu remontdarbu vietas apbraukšanu, Alunāna ielā mainīts transporta kustības virziens. Transporta kustība notiek virzienā no Ventspils ielas uz 1905. gada un Smilšu ielas krustojumu,
  • Apgrūtināta piekļuve automašīnu stāvvietai pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra.

Jau iepriekš informējām, ka siltumtrašu būvniecība sākotnēji notiek pagalmos, lai izveidotu pieslēguma vietas mājām Ventspils ielā 2, 1905. gada ielā 19 un 19a, Alunāna ielā 4 un 1905. gada ielā 12 un 14. Šobrīd visām ēkām pieslēgumi ir izveidoti, bet vēl atlicis pārrakt 1905. gada ielu, lai savienotu izveidotos atzarus abās ielas pusēs.

Savukārt trases atzara būvniecība no 1905. gada ielas 19 iebrauktuves līdz Ventspils ielai 17 tiek plānota nākamgad. Vienlaikus ar siltumtrases būvniecību šajā ielas posmā plānots rekonstruēt ūdensvadu un kanalizāciju, kā arī izbūvēt lietusūdens kanalizāciju. Turklāt pie vieniem rakšanas darbiem plānots atjaunot arī ielas segumu.

Tā kā rakšanas darbi norisinās vecpilsētā, tad rakšanas laikā tiek nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība.

Izbūvējot trasi, tiks paredzēta iespēja siltumtrasei pieslēgties arī citām iekškvartāla ēkām, piemēram, daudzdzīvokļu mājai 1905. gada ielā 17, kas pagaidām vēl to nevēlas.

Kopējais jaunās siltumtrases atzara garums būs 350,96 metri.

Siltuma avots būs katlumājas Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6.

Būvprojekta pasūtītājs ir “Kuldīgas siltumtīkli”, bet izstrādātājs – “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

ANITAS ZVINGULES teksts
ERVĪNA ŠTEINBERGA foto