Turpinās siltumtrases atzaru būvniecība

08/10/2019

Turpinās darbs pie projekta “Siltumtrases atzaru būvniecība 1905. gada ielā, Alunāna ielā, Ventspils ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli valdes priekšsēdētājs Artis Roberts informē, ka siltumtrašu būvniecība sākotnēji notiek pagalmos, lai izveidotu pieslēguma vietas mājām Ventspils ielā 2, 1905. gada ielā 19 un 19a, Alunāna ielā 4 un 1905. gada ielā 12 un 14. Lielākajai daļai ēku pieslēgumi jau ir izveidoti. Vēl atlicis izrakt posmu no 3-stāvu balto ķieģeļu ēkas 1905. gada ielā 17 līdz 1905. gada ielai un savienot otrpus ielai izrakto trasi Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra apkaimē. Šie darbi tiks paveikti šogad.

Savukārt trases atzara būvniecība no 1905. gada ielas 19 iebrauktuves līdz Ventspils ielai 17 tiek plānota nākamgad. Vienlaikus ar siltumtrases būvniecību šajā ielas posmā plānots rekonstruēt ūdensvadu un kanalizāciju, kā arī izbūvēt lietusūdens kanalizāciju. Turklāt pie vieniem rakšanas darbiem plānots atjaunot arī ielas segumu.

Tā kā rakšanas darbi norisinās vecpilsētā, tad rakšanas laikā tiek nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība.

Izbūvējot trasi, tiks paredzēta iespēja siltumtrasei pieslēgties arī citām iekškvartāla ēkām, piemēram, daudzdzīvokļu mājai 1905. gada ielā 17, kas pagaidām vēl to nevēlas.

Kopējais jaunās siltumtrases atzara garums būs 350,96 metri.

Siltuma avots būs katlumājas Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6.

Būvprojekta pasūtītājs ir “Kuldīgas siltumtīkli”, bet izstrādātājs – “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

ANITAS ZVINGULES teksts
ERVĪNA ŠTEINBERGA foto