Izvēlēti šķeldas, granulu un malkas piegādātāji

13/07/2020

Noslēgušās cenu aptaujas par šķeldas, granulu un malkas piegādēm nākamajai apkures sezonai, informē SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš.

Uzņēmuma vadītājs A.Aniņš pateicas līdzšinējiem stabilajiem un uzticamajiem piegādātājiem par atsaucību sadarbības turpināšanai.

Šķeldai nepieciešamais apjoms ir 50 000 berkubikmetri. Kopumā saņemti 19 piedāvājumi par 330 060 berkubikmetriem no vietējiem līdzšinējiem Kuldīgas novada piegādātājiem, kaimiņu novadu uzņēmējiem un kaimiņvalstu šķeldas piegādātājiem.

Izvērtējot visus piedāvājumus, līgumi par piegādēm tiks slēgti ar z/s Pūces, SIA “Mežmaļi”, SIA “Energoparks”, SIA “Palleteries”, pilnsabiedrību “Daibi apvienība”, UAB "Pusbroliai", SIA “Ekomežs”, SIA “Olarāji Agro”.

Rezerves līgumi tiks slēgti ar SIA “PATA”, SIA “Ūsi” un SIA “Bērzi plus”.

Granulām nepieciešamais apjoms ir 488 tonnas. Kopumā saņemti seši piedāvājumi par 2 680 tonnām. Izvērtējot visus piedāvājumus, pamatlīgumi par piegādēm tiks slēgti ar SIA “Laskana-Mežs” (Pelču un Mežvaldes katlumājām) un SIA "HAG" par granulu piegādi „Big Bag” maisos.

Rezerves līgumus ir izvēlēts slēgt ar  SIA "Akvarius", SIA "SBE Latvia Ltd.", SIA "Pellet 4Energia".

Malkai nepieciešamais apjoms ir 640 kubikmetri. Kopumā saņemti pieci piedāvājumi par 3 200 kubikmetriem. Izvērtējot visus piedāvājumus, pamatlīgumi par piegādēm tiks slēgti ar SIA “Lateira” un MPKS “Mežsaimnieks”.

Salīdzinot kurināmā iepirkuma cenas ar iepriekšējo periodu, A.Aniņš norāda, ka tās kopumā ir aptuveni par 5-10% zemākas. Tādējādi SIA “Kuldīgas siltumtīkli” nākamajā apkures sezonā varēs nosegt būtisko iepriekšējās sezonas patēriņa un ieņēmumu kritumu.

Siltumenerģijas tarifs jaunajā apkures sezonā būs šā gada 1. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprinātais - 52,99 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

Attēlā: SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš un tehniskais direktors Raitis Brikmanis, pārbaudot atvestās šķeldas kvalitāti.