Turpinās darbs pie Virkas ielas siltumtrases

30/07/2020

Virkas ielā pie daudzdzīvokļu mājām norisinās siltumtrases atsegšana un izpēte, lai noskaidrotu remontējamā un atjaunojamā posma apjomu. Paralēli tiek veikta neglābjami bojāto siltumtrases posmu demontāža.

Iepriekš vēstījām, ka “Kuldīgas siltumtīklu” darbiniekiem pēc lieliem pūliņiem, uz laiku atslēdzot pat siltumtrašu posmus pilsētā, izdevies atrast iemeslu Lapegļu ielas katlumājā pamanītajiem ūdens zudumiem siltumtrasē.

“Secīgi pārbaudot siltummezglus un akas, aptaujājot iedzīvotājus, vai nav manīta ūdens noplūde vai tvaiks, kā arī, atslēdzot siltumtrašu posmus pilsētā, izdevies identificēt ūdens zuduma vietu – 80 metrus garu siltumtrases posmu Virkas ielas apkaimē pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām. Konstatējot noplūdes posmu, tas tika atslēgts no kopējās sistēmas. Tā kā mājās Virkas ielā 25, 29 un 31 šobrīd netiek izmantots “Kuldīgas siltumtīklu” padotais siltais ūdens, tad traucējumus iedzīvotāji neizjūt,” pauž SIA “Kuldīgas siltumtīkli” vadītājs Andris Aniņš.

Siltumtrases posms Virkas ielas rajonā ir viena no retajām vietā, kur Kuldīgā saglabājusies agrākos laikos izbūvēta trase bez rūpnieciski izolētām caurulēm. Siltumtrases caurules izbūvētas dzelzsbetona kanālos zem brauktuves.

Siltumtrases remonts jāpaveic līdz apkures sezonas sākumam.