Par siltumapgādes pakalpojuma tarifu

27/10/2020

Iedzīvotājs jautā, kad Kuldīgā tiks samazināta cena par siltumu? SIA “Kuldīgas siltumtīkli” vadītājs Andris Aniņš norāda, ka “Kuldīgas siltumtīklu” siltumenerģijas tarifs jau ir otrais zemākais Kurzemes reģionā.

Latvijā ir novadi un pilsētas, kurās siltumenerģijas ražošanai ir iespējams izmantot dabasgāzi, kuras cena vēsturiski ir bijusi ļoti svārstīga. Pēdējā pusgadā ir novērojams viens no straujākajiem dabasgāzes cenas kritumiem pēdējo desmit gadu laikā, kas attiecīgi tikai uz šo cenas krituma periodu dod iespēju siltumenerģijas ražotājiem samazināt siltumenerģijas cenu.

Savukārt SIA ”Kuldīgas siltumtīkli” kā kurināmo pamatā izmanto šķeldu. Tā kā šķeldas iepirkumu cena pēdējos mēnešos ir nedaudz samazinājusies, tad SIA “Kuldīgas siltumtīkli” arī izvērtēja iespēju siltumenerģijas cenu samazināt. Tomēr izanalizējot kopējos finanšu rādītājus, tika secināts, ka pēdējā gada laikā par 10% ir samazinājies realizētās siltumenerģijas apjoms, līdz ar to tarifu nevar samazināt.

Jāuzsver, ka, ražojot siltumenerģiju ar Latvijā un Kuldīgas novadā pieejamiem resursiem – šķeldu, malku un granulām, tiek radīti ieņēmumi un nodrošinātas darba vietas mūsu pašu tautsaimniecībā, pretēji tam, kā tas ir situācijā, kad tiek izmantota dabasgāze kā kurināmais materiāls.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas tarifa komponentes un tarifa veidojošās izmaksas ir pārbaudītas un apstiprinātas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Ar siltumapgādes pakalpojumu tarifiem Latvijā var iepazīties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā ŠEIT.