Vecpilsētā izbūvēta siltumtrase 356 metru garumā

27/10/2020

“Kuldīgas siltumtīkli” pēc divu gadu darba pabeiguši būvdarbus projektā “Siltumtrases atzaru būvniecība 1905. gada ielā, Alunāna ielā un Ventspils ielā Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, kopumā izbūvējot siltumtrasi 356 metru garumā.

Projekta vadītājs Ervīns Šteinbergs stāsta, ka siltumtrases izbūves darbi ir pabeigti un šobrīd tiek izstrādāta dokumentācija, lai trasi nodotu ekspluatācijā. Savukārt pārējie 1905. gada ielas sakārtošanas darbi (no Smilšu līdz Ventspils ielai) tiks veikti ielas rekonstrukcijas ietvaros projektā “1905. gada ielas pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Ventspils ielai Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, kurus pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma īstenos būvuzņēmējs SIA “A-Land”.

SIA “Kuldīga siltumtīkli” siltumtrases izbūvi 1905. gada ielā veica sadarbībā ar SIA “Grobiņas SPMK”. Trases izbūve bija gana sarežģīta augstā gruntsūdens līmeņa un dolomīta slāņa dēļ. Vairāku metru garumā gan ar speciālas tehnikas, gan rokas instrumentu palīdzību nācās izkalt dolomīta slāni, kas bija būtisks šķērslis siltumtrases izbūvei. Dolomīta slāni jeb plienakmeni atsegtu ikviens var novērot pie Ventas rumbas. Ar šādu akmeni vecpilsētā būvdarbu laikā nācies sastapties ne reizi vien.

“Realizējot šo projektu, ir būtiski palielināta SIA “Kuldīgas siltumtīkli” sniegtā pakalpojuma pieejamība vecpilsētas zonā, kas robežojas ar Alunāna, Smilšu, Pētera un Ventspils ielu,” uzsver E.Šteinbergs.

Pārvarot visus izaicinājumus un īstenojot projektu, pilsētas centralizētajai siltumapgādei pievienoti vairāki jauni objekti, kā arī atstāti perspektīvie atzari, kur nākotnē varēs pieslēgties vēl citi patērētāji. Pašlaik siltumu jau saņem laikraksta “Kurzemnieks” redakcijas ēka 1905. gada ielā 19, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbnīcas-noliktavas ēka Ventspils ielā 15A un “Emīla nams” Ventspils ielā 17. Savukārt perspektīvie atzari atstāti, lai nākotnē centralizētajai siltumapgādei varētu pieVienoties ēkas Pētera ielā, Ventspils ielā 2, Alunāna ielā 4, 1905. gada ielā 12, 14 un 17 un citi šajā kvartālā esošie nami.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” siltumtrašu izbūvi veic arī citviet pilsētā. Vērienīgs projekts norisinās, lai vairākas ēkas Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas ēku kompleksā pieslēgtu centralizētajai pilsētas siltumapgādei. Tās ir ēkas – Raiņa ielā 6A, Liepājas ielā 6 un Tirgus ielā 2.

Savukārt vēl jauni pieslēgumi tiek plānoti Baznīcas ielā 10, Rumbas ielā 5, 6, 7 un 9, kā arī Dzirnavu ielā 4, Kuldīgā.

Attēlos - siltumtrases būvniecības process 1905. gada un Ventspils ielā, Kuldīgā.

ANITAS ZVINGULES teksts
KULDĪGAS SILTUMTĪKLU arhīva foto