Atbildības robežas

19/02/2021

Bieži vien iedzīvotājiem rodas jautājums par atbildības robežām. SIA "Kuldīgas siltumtīkli" siltumenerģiju klientiem piegādā karstā ūdens veidā līdz atbildības robežai - mājas ievadventiļiem.

Dzīvojamās mājas siltumu saņem no centralizētās siltumenerģijas piegādātāja - Kuldīgas novada pašvaldības uzņēmuma SIA "Kuldīgas siltumtīkli". Uzņēmums nodrošina siltumenerģijas ražošanas procesu un siltumenerģijas piegādi līdz ēkas ievadam. Savukārt par apkures un karstā ūdens apgādi ēkā atbild mājas apsaimniekotājs. To nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.

Kur ir siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sniegšanas robeža?

Regulējams siltumenerģijas apgādes pakalpojums tiek sniegts līdz siltumapgādes sistēmas piederības robežai. Tā ir siltumtīklu un ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas piederības un atbildības dalījuma robeža starp siltumenerģijas piegādātāju un lietotāju. Parasti piederības robeža ir siltumtrases ievads ēkā pirms siltumenerģijas skaitītāja.

Kas jāņem vērā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem?

Daudzdzīvokļu ēkā siltumenerģijas lietotājs ir visa dzīvokļu īpašnieku kopība, tātad visi ēkas dzīvokļu īpašnieki kopā kā vienota vienība.

Siltumenerģijas izmantošana ēkas iekšienē – apkures nodrošināšana, karstā ūdens sagatavošana, ventilācijas nodrošināšana nav regulējams siltumenerģijas apgādes pakalpojums, bet ēkas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) darbība.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" siltumenerģiju ražo deviņās katlumājās - divās katlumājās Kuldīgas pilsētā un septiņās lokālajās katlumājās.

Klienta patērēto siltumenerģijas apjomu MWh (megavatstundas) uzskaita siltumenerģijas skaitītājs.

Siltumenerģijas tarifs no 2020. gada 1. februāra ir 52,99 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

 

Attēlā: Ilustratīvi parādītas atbildības robežas ēkai, kurai siltumu piegādā SIA "Kuldīgas siltumtīkli" un apsaimniekotājs ir SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi".