Pateicas par darbu Artim Robertam

21/07/2021

Pēc divpadsmit gadu darba SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, darba pienākumus beidzis pildīt Artis Roberts. Viņš desmit gadus bija “Kuldīgas siltumtīklu” valdes priekšsēdētājs, bet pēcāk - valdes loceklis.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” kolektīvs piektdien, 9. jūlijā, sirsnīgi sveica A.Robertu (attēlā – pirmajā rindā otrais no kreisās), pateicoties par nozīmīgo ieguldījumu uzņēmuma darbībā un attīstībā.

“Kuldīgas siltumtīklu” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš (attēlā – pirmais no kreisās) pateicās A.Robertam par uzņēmumā ieguldīto laiku, zināšanām un enerģiju, lai izveidotu labi pārvaldītu un stabilu uzņēmumu, turklāt vairāku gadu garumā panākot uzņēmuma pāreju uz “zaļu” saimniecisko darbību siltumenerģijas ražošanas procesā.

A.Roberts turpina darba gaitas Kuldīgas novada pašvaldībā. 1. jūlijā, pirmajā jaunās Kuldīgas novada domes sasaukuma sēdē domes deputāti ievēlēja divus domes priekšsēdētājas vietniekus – Arti Robertu un Nelliju Kleinbergu.

Atgādinām, ka kopš 2020. gada 1. jūlija SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs ir A.Aniņš, bet līdzšinējais valdes priekšsēdētājs A.Roberts pārņēma vadību citā pašvaldības kapitālsabiedrībā - SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kuru vadīja līdz pat ievēlēšanai par domes priekšsēdētājas vietnieku.

Attēlā: SIA "Kuldīgas siltumtīkli" darbinieki kopbildē ar ilggadējo uzņēmuma vadītāju Arti Robertu (pirmajā rindā otrais no kreisās).