Avansa rēķiniem par apkuri nepiemēros piegādes maksu

02/06/2021

Lai ziemā būtu vieglāk norēķināties par saņemto siltumenerģiju, aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju veikt avansa maksājumus vasaras mēnešos. Turklāt maksa par papīra formāta rēķina piegādi – 61 cents – avansa jeb vasaras maksājumu rēķiniem netiks piemērota.

“Kuldīgas siltumtīkliem” ir ap 400 klientu, kuri saņem rēķinus papīra formātā pa pastu. Taču domājot par vidi un vienlaikus ekonomējot arī finanšu līdzekļus, aicinām iedzīvotājus tomēr saņemt rēķinus elektroniski, ja tas ir iespējams.

Tādā gadījumā zvaniet mums pa tālruni 63323721 vai atsūtiet uz e-pastu: siltums@kuldiga.lv savu e-pasta adresi, kur turpmāk vēlēsieties saņemsiet rēķinus par patērēto siltumenerģiju. E-pastā jānorāda arī savas vārds, uzvārds un adrese.

Kā ierasts katru gadu, jūnijā iedzīvotāji saņems divus rēķinus – vienu par apkuri maija sākumā (jāapmaksā obligāti), bet otru – avansa rēķinu par siltumenerģiju (brīvprātīga izvēle vai apmaksāt).

Apmaksājot avansa rēķinus, tiek izveidots uzkrājums, lai apkures sezonā būtu jāmaksā mazāk par saņemto siltumenerģiju. Izmantojiet iespēju veikt avansa maksājumus vasarā!