Aleksandram Zabarinam 25 gadu darba jubileja

25/03/2021

25. martā SIA "Kuldīgas siltumtīkli" Remontdarbu daļas vadītājam Aleksandram Zabarinam aprit 25 darba gadi, kopš uzsāktas darba gaitas šajā uzņēmumā. No sirds apsveicam!

Kā iepriekš Aleksandrs norādījis, tad darbs “Kuldīgas siltumtīklos” ir bijis viņa izaugsmes ceļš.

Citāts no Aleksandra teiktā “Kuldīgas siltumtīklu” 40. jubilejā: “Pabeidzu vidusskolu, iestājos Rīgas Valsts tehnikumā, izmācījos par tehniķi ekonomistu un atnācu strādāt uz “Kuldīgas siltumtīkliem”. Sāku strādāt par kurinātāju, tad par santehniķi mācekli, un vēlāk jau par meistaru. 2002. gadā pabeidzu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiāli un šobrīd uzņēmumā esmu remontdarbu struktūrvienības vadītājs. Tiešajos pienākumos ietilpst plānot un vadīt remontdarbu izpildi katlumājās pilsētā un pagastos, siltumtrasēs, kā arī sniedzam avārijas dienesta pakalpojumus.

Uzņēmumā strādāju jau 25 gadu un šo gadu laikā uzņēmums ir ļoti audzis. Kad atnācu strādāt, bija daudz katlumāju, katrā ogļu čupa, ļoti daudz kurinātāju. To visu likvidējot, pārgājām uz divām modernām katlumājām Kuldīgā. Iedzīvotājiem tagad ir daudz labāk. Atceros, ka pilsētas centrā, kurinot ar oglēm, ar sodrējiem bija noklāta visa apkārtne.

Esmu arī ilggadējs "Kuldīgas siltumtīklu" arodbiedrības priekšsēdētājs. Mēs sadarbojamies ar sociālajiem partneriem un cenšamies iegūt labākus nosacījumus mūsu darbiniekiem.

Visas daudzdzīvokļu mājas, kurās ir centralizēts siltais ūdens, ir "Kuldīgas siltumtīklu" sasniegums. Daudzdzīvokļu ēkās siltā ūdens apgādes sistēma bija sabrukusi, mēs to atjaunojām. Atslēdza tāpēc, ka sistēma bija novecojusi, bet pēc tam, lai atkal palaistu silto ūdeni, siltummezgli bija jābūvē no jauna, ventiļus vajadzēja mainīt, jo cirkulācijas nebija, un to milzīgo darbu izdarījām mēs.

Kolektīvs mums ir ļoti labs. Uz darbu nāku ar prieku!”

Aleksandr, novēlam Tev darba prieku un enerģiju arī turpmākajos darba gados! Paldies par Tavu ieguldījumu un paveikto!