Gads darbiem piepildīts

17/03/2021

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” šogad plāno izbūvēt jaunas siltumtrases un siltummezglus, nosiltināt siltumtrases daudzdzīvokļu māju pagrabos, veicināt un piedalīties ēku kopējās siltuma sistēmas sakārtošanā, lai novērstu situāciju, ka vieniem salst, bet citiem ir karsti un veikt virkni citu darbu.

Samazinās siltuma zudumus

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš informē, ka šajā gadā tiks turpināts strādāt pie siltuma zudumu samazināšanas, vasaras periodā pārtraucot  cirkulāciju tajos siltumtrašu atzaros, kuros nav patēriņa, nosiltinot maģistrālās siltumtrases daudzdzīvokļu māju pagrabos, strādājot ar klientiem, lai kopīgiem spēkiem sakārtotu siltummezglus, novēršot nevajadzīgu siltumenerģijas caurplūdi, kas uzņēmumam  rada daudz sarežģījumu – kropļo uzskaiti, rada zudumus, palielina elektrības patēriņu un izraisa hidrauliskas problēmas, ko īpaši izjūtam avārijas situācijās.

Kurmāles pagasta Priedainē, lai novērstu siltuma zudumus, plānots izbūvēt jaunas siltumtrases aptuveni kilometra garumā.

Aicinās pieslēgties izbūvētajai siltumtrasei

Šogad tiks aicināti topošie klienti  pieslēgties centralizētajai siltumapgādei, aktualizējot tās  vietas pilsētā, kur trases jau ir izbūvētas līdz māju slieksnim, bet pieslēgumi nav izveidoti un centralizētā siltumapgāde netiek izmantota. Tādas vietas ir ap Liepājas, Dzirnavu, Torņa, Kalna, 1905. gada ielu un citviet. Ja izdosies plānotais, tad daļu darbu varētu uzsākt jau šogad, bet lielāko daļu veikt nākamgad.

Padurē būvēs jaunu katlumāju

Lielu darbu iecerēts veikt Padurē, kur plānots būvēt jaunu katlumāju, kas aizstās esošo, ar malku kurināmo. Jaunā katlumāja būs mazāka (konteinertipa) un iežogota, vizuāli labāk iekļausies apkārtējā ainavā, kā arī radīs apstākļus, lai apkārtni varētu sakārtot un labiekārtot. Tā kā jaunā katlumāja tiks kurināta ar granulām un šķeldu, tad tiks likvidētas milzīgās malkas grēdas, kas katru gadu tiek veidotas apkures vajadzībām, bet ir bīstamas apkārtējiem iedzīvotājiem un rada nepievilcīgu skatu daudzdzīvokļu māju apkārtnē. Jaunā katlumāja ar siltumu apgādās četras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Izbūvējot jauno katlumāju un labiekārtojot tās apkārtni, varētu tikt sakārtots arī atkritumu konteineru laukums.

Nojauks vecos skursteņus

“Kuldīgu mēs paši un arī viesi atpazīstam ar sakārtotu vidi,  tādēļ šajā gadā izvērtēsim iespēju nojaukt vidi degradējošos vecos skursteņus Pureņu un Jelgavas ielā. Šiem darbiem aicināsim pievienoties arī  citus veco skursteņu īpašniekus,” pauž A.Aniņš.

Lai atklātu ūdens zudumus siltumtrasē, iekrāso ūdeni

Savukārt, lai risinātu karstā ūdens zudumus no siltumtrasēm pilsētā, kas apkures sezonā vidēji mēnesī sasniedz ~100 kubikmetrus, zaļā krāsā iekrāsots siltumtrasēs esošais ūdens. Šādu praksi pielieto arī citi siltumapgādes uzņēmumi Latvijā, lai atklātu siltumtrases plīsumus vai sliktākā gadījumā nelegālu patēriņu.

“Iekrāsojot siltumapgādes ūdeni, esam novērojuši, ka ūdens zudumu apjoms sācis samazināties, kas ļauj secināt, ka sistēmā esošo silto ūdeni, visticamāk, kāds ir izmantojis nelegāli. Ja šādus gadījumus atklāsim, vērsīsimies pret tiem noteiktajā likuma kārtībā. Aicinām kuldīdzniekus  būt vērīgiem un atsaucīgiem, ja ir radušās aizdomas par šādiem gadījumiem,” aicina A.Aniņš.

Attēlā: SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš saka, ka vasara būs darbiem piepildīta un ļoti intensīva - ieceru un vajadzību ir daudz, galvenais, lai pietiek spēka, resursu un finanšu, jo daudzi darbi veicami tieši vasarā - ārpus apkures sezonas.