Šķeldas kvalitātes ietekme uz siltumenerģijas ražošanu

08/05/2021

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” lielu vērību pievērš šķeldas kvalitātei, jo tā būtiski ietekmē apkures katlu un šķeldas padeves mehānismu tehnisko stāvokli, siltuma atdevi un finanšu līdzekļu ekonomisku izlietojumu.

“Kuldīgas siltumtīklu” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš uzsver, “piemēram, ja kurtuvē nonāk meža šķelda, kur ir augsts skuju piejaukums, tas rada virkni problēmu – kurtuvē ļoti strauji paaugstinās temperatūra, apdegumi kurtuves malās pārvēršas stiklveidīgā izdedžu masā, kas veicina kurtuves aizaugšanu, tiek bojāti temperatūras devēji, turbīnas, katli un citi mehānismi. Attīrīt kurtuvi no izdedžu masas pat ar perforatoru ir sarežģīti un dažreiz pat neiespējami, nesabojājot krāsns mūra sienas. Labs kurināmais materiāls novērš kurtuvju kapitālo remontu nepieciešamību, kas izmaksā vairākus desmitus tūkstošus eiro. Turklāt iedzīvotājiem tas var radīt lielas neērtības, ja katla remonts nepieciešams apkures sezonas laikā.”

Ja kvalitatīvas šķeldas vietā tiek piegādāta “biomasa” – mežistrādes darbu pārpalikumi ar augstu piejaukumu saturu (skujas, zeme, smilts, mizas un cits materiāls satrupēšanas procesā), tad kurinot šādu materiālu, paaugstinās arī pelnu saturs, kā rezultātā strauji krītas apkures katlu efektivitāte. “Apkures katlā sildelementiem apaugot ar pelniem, tiek izveidots nevajadzīgs izolācijas slānis, pieaug izplūdes gāzu temperatūra, kas neļauj efektīvi sildīt ūdeni. Lai nodrošinātu vajadzīgo temperatūru, nepieciešams sadedzināt ievērojami vairāk šķeldas, nekā tas būtu, kurinot ar kvalitatīvu kurināmo materiālu. Apaugušo katla cauruļu dēļ, liela daļa siltuma izplūst ārā pa skursteni, tā padarot apkuri neefektīvu,” pauž A.Aniņš.

Nekvalitatīva šķelda uzņēmumam “Kuldīgas siltumtīkli” rada zaudējumus, līdz ar to kurināmā materiāla kvalitātei tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

A.Aniņš norāda, ka šķeldojamo materiālu nepieciešams sagatavot bez skujām, nemaz nerunājot par skuju apzinātu pievienošanu piegādājamajam kurināmajam materiālam, tādējādi  sabojājot šķeldas kvalitāti un radot ievērojamas problēmas un zaudējumus SIA “Kuldīgas siltumtīkli”. Skuju piejaukums šķeldā nedrīkst pārsniegt 5% no šķeldas masas.

Ja šķeldojamo materiālu potenciālais piegādātājs negatavo pats, tad aicinām piegādātājus jau laikus pārrunāt tā sagatavošanas kvalitāti ar mežistrādātājiem. Īpaši, ja savstarpējā sadarbība veidojas ilgtermiņā.

“Kuldīgas siltumtīkli” no piegādātājiem sagaida šķeldu ar mitrumu 30-55% robežās, tilpuma masai jābūt robežās no 265 līdz 380 kg/m3, šķeldas frakcijas vidējie izmēri ir no 10 līdz 50 mm un šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi – akmeņi, zeme, ziemā ledus, metāla šķembas, stikls un citi, kas var izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumus.

Attēlos: 

Sliktas kvalitātes šķelda, kas bojā apkures katlus un rada virkni citu problēmu.

Kurtuves dūmgāzu sadegšanas telpa, kuras diametrs sasniedz gandrīz 1 metru, “aizaudzis” ar grūti izkaļamiem izdedžiem, faktiski bloķējot caurplūdi un apturot katla darbību.

Sadeguši svešķermeņi, kas ar šķeldu bija nonākuši apkures katlos.