Tiek organizēta izsole kravas autoceltnim ZIL

16/11/2022

Izsoli organizē SIA “Kuldīgas siltumtīkli”. Izsoles veids – rakstiska. Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu. Izsole notiks 30. novembrī 15.00 Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta no sludinājuma publikācijas brīža SIA “Kuldīgas siltumtīkli” mājaslapā līdz 2022. gada 30. novembra plkst. 14.30.

Izsolē tiek piedāvāta SIA “Kuldīgas siltumtīkli” kustamā manta – kravas autoceltnis ZIL, ražošanas gads 1988., reģistrācijas datums Latvijā 05.01.1994., VIN numurs 2798853, reģistrācijas numurs AR 5323, pašmasa 9250 kg, degviela - benzīns, nobraukums - 67 090, valsts tehniskā apskate – bez apskates, ļoti labā tehniskā stāvoklī, atradies telpā. Apskatāms Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Lai apskatītu, sazināties ar kontaktpersonu Uldi Cīruli, tel. 29116881.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) plus PVN.

Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 150.00.

Izsoles solis- EUR 150.00.